LiteratuurPrijs Zeist 2020

Open verhalenwedstrijd met als thema ‘Rebellen en Dwarsdenkers’. Daarmee wordt aangesloten bij het thema van de Boekenweek van dit jaar. Hiermee wordt aangegeven dat ‘we het lef van schrijvers koesteren die de vrijheid nemen om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn, onaangepast en onafhankelijk. De dromerige dwarsdenker die veilig thuis afreist naar een andere wereld en de rebel die zijn messcherpe pen als wapen gebruikt tegen de status quo – ze zijn van levensbelang voor onze samenleving.’
Deelnemers kunnen tot uiterlijk 10 augustus 2020 met een niet eerder gepubliceerd verhaal meedoen aan de wedstrijd. Het wedstrijdreglement is te vinden op de website van Literair Zeist (www.literairzeist.nl). Daar is ook te vinden op welke wijze de verhalen moeten worden ingezonden.
De prijzen worden uitbetaald in euro’s; eerste prijs 350, tweede prijs 250 en derde prijs 150 euro.
De prijswinnende verhalen, een aantal eervolle vermeldingen én een aantal extra geselecteerde verhalen worden in een fraaie bundel gepubliceerd. De jury voor de verhalenwedstrijd wordt gevormd door Henjo Hekman, dichter/schrijver en eerste, inmiddels afgezwaaide, stadsdichter van Zeist, Hanneke Verbeek, dichter/schrijver en Eelco Rommes, schrijver en winnaar verhalenwedstrijd 2016. De wedstrijd resulteert in een feestelijke prijsuitreiking op vrijdagavond 13 november 2020 in de grote zaal van De Klinker (muziekschool en bibliotheek) te Zeist.

Deadline

Wie

Literair Zeist, in samenwerking met Vereniging Taalpodium en Bibliotheek Idea Zeist.

Winnen

Eerste prijs 350 euro, tweede prijs 250 euro en derde prijs 150 euro én publicatie van de prijswinnende verhalen, een aantal met een eervolle vermelding gewaardeerde verhalen en nog een aantal geselecteerde verhalen (totaal 20) worden gepubliceerd in een fraaie bundel, die gratis wordt uitgereikt aan de deelnemers die op de avond van de prijsuitreiking aanwezig zijn.