Latour op het Wad

Drie online masterclasses en een schrijfwedstrijd.

Uitgangspunt is het denken van Latour, toegepast op de ramp met de MSC Zoe die op 1 januari 2019 ten noorden van Ameland 342 containers verloor.

Drie online masterclasses

woensdag 16 september 19.30-21.30 uur
Filosofen Jesse Havinga en Tjesse Riemersma over het denken van Latour; na de pauze gesprek met Joke van Leeuwen.

woensdag 23 september 19.30-21.30 uur
Erik Bertholet, Business Manager Logistics bij Groningen Seaports over de knelpunten van het wereldwijde containervervoer; na de pauze gesprek met Joke van Leeuwen.

woensdag 30 september 19.30-21.30 uur
Prof. dr. ir. Katja Philippart, bestuurslid Waddenacademie, projectleider bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Utrecht over de gevolgen van de containerramp met de MSC Zoe; na de pauze gesprek met Joke van Leeuwen.

De masterclasses zijn gratis en iedereen is welkom. Voor deelnemers aan de wedstrijd zijn de masterclasses verplicht.

Schrijfwedstrijd
Volg de online masterclasses en schrijf een literaire tekst vanuit een niet-menselijk perspectief over de (impact van) de ramp met de MSC Zoe: schrijf bijvoorbeeld vanuit de MSC Zoe, een container of een korrel.

De vorm van je tekst is vrij: essay, fictie en literaire non-fictie, poëzie etc.

Gebruik maximaal 1.500 woorden en mail je tekst voor 1 november 2020 naar contact@latourophetwad.nl.

Jury: Pauline Durlacher, Tonnus Oosterhoff, Mathijs Sanders en Marjoleine de Vos.

Tijdens een feestelijke afsluitende bijeenkomst wordt de winnaar van de wedstrijd bekend gemaakt. Het winnende literaire werk wordt gepubliceerd in een landelijk tijdschrift (onder voorbehoud).

Aanmelden: contact@latourophetwad.nl

Deadline

Wie

Stichting Square Web en Schrijversvakschool Groningen

Winnen

Publicatie in een landelijk blad.