Het vrije lied

Schrijf de tekst voor een kerklied! Wegens succes herhaald: het vrije lied.
Dichters kunnen kiezen uit één van de opdrachten of een geheel vrije liedtekst inleveren. De jury kiest uit alle inzendingen twintig teksten. Tien ervan worden op muziek gezet door professionele componisten en opgenomen in de bundel 'Het vrije lied 2020'. 
Tijdens de presentatiebijeenkomst op 20 juni worden de juryprijs (€ 500) en de publieksprijs (€ 250) uitgereikt.

Deadline

Wie

Het vrije lied is een initiatief van de Taakgroep Theologie en Bezinning van de Remonstranten. Remonstranten kennen geen leerregels of dogma’s; zij leggen de nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan hen voorschrijven hoe zij moeten denken over God of wat zij moeten of mogen geloven. De Bijbel is voor hen een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Meer informatie op https://remonstranten.nl

Winnen

Twintig teksten worden opgenomen in de bundel, tien daarvan als lied. De jury kiest een winnaar, deze ontvangt € 500. Tijdens de presentatie van de bundel kiest ook het publiek een winnaar, deze ontvangt € 250.