Cozy detective manuscriptenwedstrijd

Opdracht

Schrijf een cozy detectivemanuscript. Je bent volledig vrij in wat je schrijft zolang je manuscript maar onder het genre valt. Naast jouw manuscript schrijf je ook een synopsis.
Het insturen van een deel van het manuscript met de synopsis is ook toegestaan. Het moet dan wel minimaal de helft van het manuscript omvatten.

Heb je het idee voor een reeks dan horen wij dit graag, vermeld dit in jouw synopsis (het vergroot niet je winkans).

Praktische informatie

Je mag meerdere manuscripten insturen.
Je mag samen met een ander één manuscript insturen.
Je schrijft vanuit de personage in derde persoon. Je mag wel wisselen van personagepersectief.
Er mag niet worden geschreven vanuit een alwetende verteller.
Aanleveren in Word.
Gebruik geen grote regelafstand (ons advies 1,15).
Je schrijft in tegenwoordige of verleden tijd.
Het manuscript is in het Nederlands. Geen dialecten of andere talen, ook niet deels (meer dan drie zinnen).
Het manuscript is niet eerder gepubliceerd.
Je bent 18 jaar of ouder. Ben je jonger en wil je meedoen? Neem dan contact met ons op.
Bij deelname ga je akkoord met:
o uitgave van je manuscript;
o het gebruiken van de titel in combinatie met het noemen van jou als auteur voor promotiedoeleinden;
o de redactieronde;
o aanwijzingen die 18.02 publishing doet aangaande kenmerken, de titel of andere zaken zolang deze in het belang zijn van het manuscript.
18.02 publishing behoudt het recht om de manuscriptenwedstrijd zonder opgaaf van reden te stoppen, de uitslag uit te stellen of het winnende manuscript in welk stadium dan ook te weren uit de wedstrijd.
Gebruik niet minder dan 50.000 en niet meer dan 80.000 woorden voor het manuscript. En let wel: de lengte zegt niets over de kwaliteit van het verhaal.

Deadline

Wie

18.02 publishing

Winnen

Naast de eeuwige roem is er ook een tastbare prijs:

Een grondige redactieronde en dat is natuurlijk ook een cadeautje op zich.
De uitgave van jouw manuscript, compleet met uitgavecontract en royalty's
Off