Start » Schrijfwedstrijd » LiteratuurPrijs Zeist 2018: gedichtenwedstrijd

LiteratuurPrijs Zeist 2018: gedichtenwedstrijd

Wie: Stichting Literaire Activiteiten Zeist

Dit jaar organiseert Stichting Literaire Activiteiten Zeist (Literair Zeist) – de plaatselijke stichting waarin o.a. Bibliotheek Idea Zeist en Vereniging TAALPODIUM participeren – voor de vijfde keer de LiteratuurPrijs Zeist. Daartoe wordt een open gedichtenwedstrijd uitgeschreven.

Deelnemers kunnen tot uiterlijk 1 juli 2018 – met één gedicht – meedoen aan de wedstrijd.
De jury bestaat uit direct of indirect bij de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (Literair Zeist) betrokkenen of door Literair Zeist aangezochte deskundigen.

De jury wordt gevormd door Henjo Hekman, Stadsdichter van Zeist, Hanneke Verbeek, dichter/schrijver en TAALPODIUMredacteur en Eelco Rommes, schrijver en winnaar LiteratuurPrijs Zeist 2016.
De jury selecteert de – naar haar oordeel – dertig beste gedichten. Daaruit komen de drie prijswinnaars en een aantal eervolle vermeldingen.

De drie prijzen worden uitbetaald in euro’s; eerste prijs 350, tweede prijs 250 en derde prijs 150 euro. De prijswinnende gedichten zullen samen met de eervolle vermeldingen plus nog een aantal geselecteerde gedichten (totaal 30) in een fraaie bundel worden gepubliceerd.

De LiteratuurPrijs Zeist viert haar eerste lustrum met de uitgave van een extra fraaie bundel. In deze bundel worden de prijswinnende gedichten, een aantal eervolle vermeldingen én een aantal extra geselecteerde gedichten opgenomen. Een aantal Zeister fotografen zal worden uitgenodigd om foto’s te maken bij de geselecteerde gedichten, die vervolgens bij de gedichten in de bundel worden gepubliceerd. Voor de foto die het beste aansluit bij het gedicht wordt een prijs uitgereikt aan de fotograaf van de desbetreffende foto.
Iedere deelnemer mag slechts één in het Nederlands geschreven gedicht insturen, dat niet eerder elders (ook niet op internet) is gepubliceerd. Het thema is naar eigen keuze.

Inzendtermijn: 1 maart – 1 juli 2018.
Inzenden:
* gedicht in vijfvoud per post (vier exemplaren voor de juryleden en de jurysecretaris en één exemplaar voor de administratie); geen naamsvermelding bij het gedicht. Op een apart papiertje vermelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de titel gedicht. Dit briefje los bijsluiten bij de vijf exemplaren van het gedicht en sturen naar:
Literair Zeist - LiteratuurPrijs Zeist 2018, Markt 1, 3701 JZ Zeist.
* en bovendien voor de digitale administratie per e-mail het gedicht als bijlage in WORD sturen naar lpzeist@gmail.com, met daarbij in het onderwerpsveld alleen de titel van het gedicht vermelden. In de e-mail zelf: naam, adres, telefoonnummer, de titel van het gedicht vermelden.
Bij het ontbreken van de naam- en adresgegevens doet het ingezonden gedicht niet mee.
De auteursrechten van de ingezonden gedichten blijven eigendom van de auteur.
Het volledige reglement is te vinden op www.literairzeist.nl.
De wedstrijd resulteert in een feestelijke avond met de prijsuitreiking, voordrachten en muziek op vrijdagavond 23 november 2018 in de grote zaal van gebouw De Klinker (muziekschool en bibliotheek) te Zeist.

Zowel de schrijvers als fotografen die zijn opgenomen in de bundel, ontvangen die avond één gratis exemplaar.

Deadline: 30 juni 2018
Winnen: 1e prijs: 350 euro, 2e prijs: 250 euro en 3e prijs: 150 euro
Meer informatie: http://literairzeist.nl/activiteiten/literatuurprijs-zeist/

Schrijven Magazine Plus

Profiteer van heel veel extra's!

Vanaf € 14,95 per jaar
Volkskrant looft Schrijven Magazine

In een stuk getiteld: 'Schrijven Magazine, omdat iedereen schrijver wil worden'.

Lees meer
Gratis bij Schrijven Magazine: 1 jaar Van Dale Online Taalhandboek Nederlands

Gratis bij een abonnement op Schrijven Magazine!

Word nu abonnee!
Jouw kidlit laten bespreken in Schrijven Magazine?

Stuur het in voor Tekstuur Kidlit! Meer informatie vind je in Schrijven Magazine.

Word nu abonnee!