Lid sinds

7 jaar

Rol

[levensbeschouwelijk] de mens deel 1

Ik ben na vele jaren dan toch klaar met mijn boek en wil graag iedereen bedanken die me van kritiek voorzien heeft, ook al was die soms stevig! Enerzijds heb me de kritiek aangetrokken en heb ik de opzet van het boek veranderd, maar anderzijds ben ik de boodschap van het boek blijven aanhouden. Het is op 4 december 2015 uitgegeven via boekscout.nl Nogmaals iedereen bedankt. Groetjes, Tony

Fragment

Vroeger leek de wereld nog groot en alles was ver weg. Tegenwoordig komen we in aanraking met alle culturen die er zijn. We leren steeds meer over de wensen en problemen die iedereen in het leven heeft. Veel landen werken samen maar ook steeds meer bevolkingen komen tegenover elkaar te staan. Vluchtelingen zijn nooit zo talrijk geweest als de laatste decennia. De westerse landen zijn steeds rijker geworden en wetenschappelijk zijn er grote stappen gezet. In de laatste 100 jaren is er meer bereikt dan in de voorgaande 2000 jaar. In de armere landen zijn decennialang ontwikkelingsplannen uitgevoerd om ook daar de welvaart te kunnen verbeteren. Het lijkt allemaal mislukt. Kapitalisme viert in de huidige wereld hoogtij. Of we nu leven in een ontwikkeld land of in een onderontwikkeld land. Momenteel zijn er grote problemen met het klimaat, de schaarser wordende grondstoffen, het terrorisme en de vele oorlogen tussen verschillende bevolkingsgroepen. De alsmaar voortdurende armoede in de minder ontwikkelde werelddelen blijft ook een probleem. Blijkbaar is dat allemaal een gevolg van de westerse kapitalistische consumptiemaatschappij. Veel onderwerpen over de hedendaagse wereld roepen vragen op en sommige geven antwoorden. Veel onderwerpen worden in dit boek onderzocht, beschreven en voeren u mee naar een nieuw toekomstperspectief De lezer zal op veel onderwerpen zijn meningen moeten bijstellen, zoals de schrijver dat zelf ook heeft gedaan. Daaruit is dit boek ontstaan en is een conclusie gekomen die eigenlijk maar één oplossing geeft: NIEUWE RECHTEN VAN DE MENS Sommige wereldleiders zijn er voor te vinden. Een groot deel van de wereldbevolking is toe aan verandering en verbetering van zijn of haar levenslot. Het is tijd voor veranderingen. Maar wel gebaseerd op een goed onderbouwde gedachte, al lijkt dat een utopische gedachte. Wie denkt er nog na over het welzijn van alle wereldbewoners? En wordt dat welzijn gediend met de huidige mensenrechten? En wat zijn die rechten dan? In het Westen zijn we de afgelopen 50 jaar steeds rijker geworden en de derde wereld is in armoede gebleven. Tevens wordt het wereldklimaat steeds bedreigender en het milieu raakt verder vervuild. Wie is daarvan de veroorzaker en wie heeft de oplossingen? Is dat te vinden in het systeem van de westerse economie? Uw huidige denkbeelden over de wereld in de 21e eeuw kunnen met het lezen van dit boek aardig overhoop gehaald worden. Alles (b)lijkt een keuze te zijn.

Lid sinds

11 jaar 9 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
De schrijfstijl, in ieder geval, kan strakker. Er is veel woordherhaling gaande in dit stukje, en meestal wijst dat erop dat je de zaken strakker kunt verwoorden. Daarnaast heb ik mijn vraagtekens bij de toelichtende woorden die je tussen haakjes pleegt te zetten. Woorden tussen haakjes staan los van de hoofdzin en onderbreken die, waardoor de zin minder makkelijk leest. De lezer moet meer moeite doen, en ik heb in deze tekst een beetje het gevoel dat dat hoofdzakelijk is omdat de schrijver geen zin had moeite te doen. Je zou kunnen proberen de zaken zo te verwoorden, in zo'n volgorde, dat het automatisch duidelijk is welke betekenissen je aan een bepaald woord geeft, zodat je niet nog een zij-betekenis telkens tussen haakjes hoeft toe te voegen. Om er inhoudelijk echt iets zinnigs over te zeggen heb ik te weinig context. Wat te zeggen... awel, ik lees in dit stuk weinig wat ik niet al eens ergens gehoord of gelezen heb. Dat wat me wel nieuw in de oren klinkt, vind ik mager onderbouwd.
Hieruit blijkt dat de westerse wereld consumentenmoeheid vertoont.
Blijkt dat er werkelijk uit? Hoe dan?
Dat op zich is ook al een bedreiging voor de wereld op de langere termijn.
Hoezo? Regelgeving wordt continu veranderd, ik zie niet hoe de verandering van regels op zich een bedreiging is voor wat dan ook. En juist de argumentatie lijkt me wél interessant. Temeer daar ik de vibe van een betoog meekrijg uit dit stuk. Is het inderdaad een betoog? Of al was het een informatieve tekst, dan nog moeten argumentatie en gevolgtrekking sluitend zijn. Maar zoals ik al zei: door gebrek aan kennis van de context, weet ik niet goed waar je heen wil met deze tekst en dus ook niet of je daar effectief heen schrijft. Wat wil je precies van proeflezers hier? Waarom heb je juist dit stuk gepost; heb je er vragen over? Als je een proeflezer zoekt voor het hele boek, kun je beter een oproep plaatsen op het forum. Ik zou je dan aanraden om meteen wat duidelijker te zijn over het boek dat je ter proeflezing aanbiedt - uitgegeven door wie, waar is het voor tekst, wie is de doelgroep, en in dit geval misschien ook: met welke expertise schrijf jij over het onderwerp? Vergeet daarnaast niet te vermelden wat je de proeflezer kunt bieden in ruil voor zijn diensten.

Lid sinds

7 jaar 1 maand

Rol

  • Gewone gebruiker
Ik begrijp eerlijk gezegd niet goed wat ik nu aan het lezen ben. Is dit een werk waarin je je persoonlijke visie wil delen? Is het vanuit een professioneel oogpunt geschreven? Is het bedoeld voor een specifieke doelgroep? Wat is eigenlijk het doel van je boek? Zoals Diana Silver al terecht heeft aangewezen schrijf je niets nieuws. Wat je schrijft wordt niet echt onderbouwd. Enkele dingen die ik me bijvoorbeeld meteen afvraag bij het lezen zijn: - Waarom was er wel potentiële arbeid in de niet-ontwikkelde landen? - over welke Bush heb je het? Ik veronderstel dat je het over George W. Bush hebt en niet zijn vader, maar zeg dat dan ook. (tenzij je dit al in een eerder deel van de tekst hebt vermeld, maar dat kan ik niet weten). - De Westerse wereld: er is geen verschil tussen Amerika en Europa? Tussen Groot-Brittannië en Griekenland? Zoals jij het voorstelt gebeurde er exact hetzelfde in heel de Westerse wereld. Al bij al doet jou fragment me eerder aan een paper denken dat ik soms in het middelbaar moest schrijven. Dit wil niet zeggen dat wat je schrijft slecht is, maar dat er wel nog veel ruimte voor verbetering is. Maar zonder te weten wie je doelpubliek is en wat nu net jou bedoeling is, kan ik moeilijk gerichte commentaar geven.

Lid sinds

10 jaar

Rol

  • Gewone gebruiker
[...] taaltechnisch [...]
Helaas, taaltechnisch kan ik je niet helpen. Geen erkende opleiding.
liefst iemand die ook enigszins opgeleid is
Gelukkig, ik heb een opleiding genoten, en daar enigszins van genoten, in Leiden. Mensen met - ook mensen zonder - een opleiding hebben uitleg nodig bij een begrip als rendement. Dit is jouw uitleg aan een mij onbekende doelgroep - juist! Ik ben die doelgroep niet - maar ik weet wel veel over containers.
[...] met een steeds maar stijgend rendement (winst).
[...] een zo’n hoog mogelijk rendement (winst).
De producent (alle bedrijven, producerend en dienstverlenend) moet het kapitalistische systeem in stand houden door steeds meer te produceren, tegen steeds lagere kosten, en met een steeds maar stijgend rendement (winst). Immers, de consument (arbeider) heeft recht op steeds meer loon, omdat hij steeds productiever moet zijn, en de producent moet steeds meer winst kunnen maken. Het blijkt een vicieuze cirkel. Op de aandelenbeurzen, over de gehele wereld, wordt continue bijgehouden of er wel voldoende wordt geproduceerd met een zo’n hoog mogelijk rendement (winst). Hoe meer er gerendeerd wordt, hoe sterker de koersen stijgen. Valt het rendement stil of daalt het, wordt dit gezien als een crisis.
Ik heb geen taaltechnische opleiding genoten, en daarom denk ik - dat hier beschreven is - een opbouw naar een conclusie.
Valt het rendement stil of daalt het, wordt dit gezien als een crisis.
Rendement is winst, schrijf je. Dan staat hier; Als de winst stil valt of daalt, wordt dit gezien als een crisis. Ik weet niet of je mij taaltechnisch kan volgen - want enige opleiding - om mij te begrijpen - is daarvoor beslist nodig - dat mag een containeropleiding zijn - dat taaltechniek handig is - maar totaal zinloos is - als het fragment inhoudelijk baggerwartaal is.

Lid sinds

11 jaar 9 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Ik weet niet of je mij taaltechnisch kan volgen - want enige opleiding - om mij te begrijpen - is daarvoor beslist nodig.
Dat is een waar woord, en het is niet iets wat ze je in Leiden leren.

Lid sinds

10 jaar

Rol

  • Gewone gebruiker
ik ben na vele jaren klaar met een boek [...] het boek zal eind dit jaar uitgegeven worden.
Tussen nu en eind dit jaar verwacht ik meer dan 20 boeken over - wat in dit frament is geschreven - echter! Levensbeschouwelijk - de mens deel 1 - geeft mogelijk aan dat ik het 100% mis heb. Het gaat inhoudelijk over een student die een rechtenstudie volgt - nu dus geen tijd heeft een opleiding te volgen over consumenteneconomie en zijn gedachten - zonder enige kennis - spuit.
Hieruit blijkt dat de westerse wereld consumentenmoeheid vertoont.
Wat is consumentenmoeheid? Taaltechnisch kan dit zijn dat iemand - of iets - moe is van de consument.
Dat op zich is ook al een bedreiging voor de wereld op de langere termijn.
Een andere bedreiging zijn de containers - op langere termijn. Ik begin dit fragement steeds leuker te vinden, vooral omdat ik er eigenlijk [bijna] niets van begrijp, en als ik ergens echt een hekel aan heb, is dat aan iets - niet begrijpen kunnen - en krijg ik ernstig de pest aan al die deskundigen die mij adviezen hebben gegeven welke opleiding ik zou moeten volgen om bedreigingen voor de wereld te kunnen voorzien. Taaltechnisch? Het maakt de wereld geen kloot uit wat haar gaat bedreigen.
Continue zijn ingrepen en wijzigingen in regelgeving en wetten nodig.
Ja, taaltechnisch correct - maar eenheid in containers ook.

Lid sinds

9 jaar 3 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Je vermeldt o.a.: " ...dat dit boek eind dit jaar uitgegeven zal worden." Mijn vraag is: Heb je je manuscript al aangeboden?

Lid sinds

9 jaar 9 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Volgens mij wordt papier en inkt niet gebruikt om de 'waarheid' te duiden, maar om de belofte cq de hoop te verwoorden. Het is allemaal heel erg waar, dat is 't 'm niet, maar 't interesseert de goegemeenschap werkelijk helemaal geen ene zier. . Whoever howls to the moon, let it howl! In the deep, far and remote forest, unknown to the civilised world, there exist an all-knower, godlike and solitude. It embraces the grave reality and condems it, at the very same time. So, now that's the sound of the grave howling! That's the sound of the lost and dead soul. . Ik kak 't er zomaar pardoes uit.

Lid sinds

9 jaar 9 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Overigens heb ik ook een ruime sortering fijne & geslepen messen om het manuscript te fileren, indien gewenst. Ik zal genadeloos zijn.