Lid sinds

5 jaar 4 maanden

Rol

[kort verhaal] De Haukes

Ik denk na over enkele korte verhalen uit de kop van Noord-Holland. De opzet is historisch vertellend, maar er komt ook wat fictie in voor. In dit fragment lees je iets over de oorlogsjaren. Vragen: - Is dit uitnodigend om verder te lezen? - Is de opbouw voldoende consistent - Andere suggesties? Ik heb nog geen plot, geen idee over de verdere afloop. Dank voor jullie reactie.

Fragment

Vandaag is het oorlog. Gisteren nog niet. Vandaag is alles anders dan daarvoor. De bombardementen en de angst was er wel, maar dat was achteraf gezien alleen een proloog. De bommen 's nacht afgevuurd vanuit onzichtbare demonische toestellen hebben nu een gezicht gekregen. Tijd om erover na te denken heb ik niet, want er gebeurd teveel. Duitse legervoertuigen rijden Den Helder in. Groene uniformen in auto's, maar ook voorovergebogen op motoren. Ik kijk naar de mannen, maar ze zijn niet anders dan ik gewend ben. Gewone jongens, sommigen maar een paar jaar ouder dan ik ben. Ze namen bezit van de stad als een jager van een gewond dier. Die middag had ik wat in de stad rondgezworven. Hier en daar smeulde nog wat vuur van de bombardementen, maar de meeste branden waren nu geblust. De straten waren bezaaid met glasscherven en puin. De Duitsers waren door de Koningsstraat getrokken. Ik zag dat een winkelier een hakenkruisvlag had uitgehangen. Hij was een verrader. De wind was koud. Maar ze lag halfwinds en dat was gunstig. Ome Reijer stond aan de helmstok, hij leek nu meer ontspannen dan toen we vertrokken waren uit Den Helder. Ik trok de fokkenschoot nog wat aan, waarop het donkerbruine zeil zich nog verder aanspande. We waren een goed uur geleden vetrokken uit de haven van Nieuwediep. Ome Reijer had me eerst thuis opgehaald. Hij was iemand van weinig woorden. 'Kom mee,' bromde hij. 'We brengen de schuit naar Haukes.' Ik wist wat hij bedoelde. Hij wilde zijn botter in veiligheid brengen, want verschillende schuiten waren ingevorderd door de Duitsers. De Verwachting van Piet Kroon was de eerste kotter die ingenomen werd. Het was een nieuwe kotter en ook de grootste van de vloot met een zware Kromhoutmotor van 200 PK. Kroon was woedend en had de Duitser aangevallen als deze niet zijn pistool op hem had gericht en hem in het gezicht had geslagen. Met gebalde vuisten had Kroon moeten toezien hoe zijn kotter naar de Rijkswerf werd versleept en tot mijnenveger werd omgebouwd. Trillend van angst had ik het thuis verteld. Na Kroon volgden de HD 10 van Kobus Mulder en daarna nog de HD 8 van Geert Jeltsma. Ome Reijer had gelijk zijn botter verplaatst naar een meer afgelegen plek in de haven, maar had nu besloten om hem helemaal weg te halen. Het was een wonder dat de Duitsers zijn botter nog niet opgemerkt hadden 'Denkt u dat de schuit in De Haukes veilig ligt, oom?' Vroeg ik. Ome Reijer, keek me bezorgd aan. 'Ik weet het ook niet jongen, maar hier zijn meer Duitsers dan in Haukes en we kunnen daar de boot wat verstoppen tussen het groen. We zullen het zien. Kom, we gaan.' De botter van Ome Reijer was in 1918 ingeschreven onder de naam Twee Gebroeders en daarna bij verschillende eigenaars gevaren totdat Ome Reijer hem kocht. Hij had de botter de Vrouwe Trijntje genoemd. De botter was uitgevoerd met een hulpmotor, maar lang niet zo zwaar als die van de kotter van Kroon.

Lid sinds

9 jaar 10 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Scriben, 'Is dit uitnodigend om verder te lezen?' Ik vind van niet. Het is te algemeen. 'Is de opbouw voldoende consistent' Niet echt. De opening gaat heel snel. Alinea twee begint beter, tot aan de kotter van Piet Kroon. Daar ga je in het algemeen vertellen wat er eerder is gebeurd. Kijk:
Met gebalde vuisten had Kroon moeten toezien hoe zijn kotter naar de Rijkswerf werd versleept en tot mijnenveger werd omgebouwd.
Dat ombouwen nam geruime tijd in beslag. Stond Kroon daar al die tijd bij te kijken? Uiteraard niet. Formuleer het anders of laat het achterwege en concentreer je op de scene van de ik en ome Reijer, daar gebeurt iets. Werk dat verder uit. Neem de tijd voor zo'n scene en schrap de samenvattingen. Het verhaal van Kroon is een aparte scene waard. Andere suggesties? Verdiep je in de achtergrond. De opening is echt mager. Bombardementen in de kop van Noord-Holland? in mei 1940. Weet je het zeker? Waar dan? wees specifiek. Duitsers in groene uniformen in auto's? Nee. https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_aanval_op_Ne… succes.

Lid sinds

5 jaar 4 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
[quote=janpmeijers]Scriben, Andere suggesties? Verdiep je in de achtergrond. De opening is echt mager. Bombardementen in de kop van Noord-Holland? in mei 1940. Weet je het zeker? Waar dan? wees specifiek. Duitsers in groene uniformen in auto's? Nee. https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_aanval_op_Ne… Jaap, hartelijk dank voor je snelle reactie. Wat het laatste deel van je opmerkingen betreft. Mijn voorwerk is OK. Zie o.a. https://npofocus.nl/artikel/7766/den-helder-in-pu… Duitsers is auto's? Jazeker! Volgens ooggetuige Anthony van Kampen in zijn boek zelfs nieuwe... Misschien is het daarom waard om dit verhaal verder uit te werken. Ik ga hiermee verder. Dankjewel!

Lid sinds

9 jaar 10 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Scriben, Prima, wees dan ook specifiek in je verhaal. Welk bombardement/wat was het beoogde doel/tijdstip. Laat het de lezer zien via de ogen van je personage. En die groene uniformen in auto's - maak dat ook specifiek. Grune Polizei misschien, in elk geval geen gevechtstroepen. Succes.

Lid sinds

8 jaar 8 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Scriben: filmpjes of tv, herdenkingen, ik heb er een hekel aan, maar jouw verhaal interesseert me a. omdat het Noord-Holland is b. omdat het een persoonlijk verhaal wordt je staat nog een beetje op de kade aan een buslading toeristen uit te leggen wat je te vertellen hebt, wat algemeen en oppervlakkig ik zou die vliegtuigen liever niet demonisch noemen maar gewoon de feiten, dat ze in het donker vlogen de bommen hadden een gezicht gekregen - hoe zag dat er dan uit? mooie vergelijking Ze namen bezit van de stad als een jager van een gewond dier. omdat de stad gewond was door de bommen, anders had het niet geklopt maar ze zijn niet anders dan ik gewend ben dit zou ik schrappen, de lezer heeft dat al begrepen die boot in veiligheid brengen vind ik gelukkig gekozen, omdat het Den Helder is je geeft aan dat het deels historisch deels fictie wordt, een moeilijke balans laat de historie zoveel mogelijk vertellen, bijvoorbeeld door een oude schipper die alles weet hij mag best wat bijgelovig overkomen: hij heeft het allemaal aan zien komen en hij voorspelt hoe het af zal lopen, ome Reijer daarentegen is de nuchterheid zelve, hij ontzenuwt de beweringen van de oude visser met historische feiten kun je in een of twee zinnen zeggen waar het verhaal over gaat? maw de plot wordt het een heldenverhaal, een overlevingsverhaal, een schuld en boete verhaal, oorlogsliefde (ik denk even aan die winkelier met zijn hakenkruisvlag) ik lust nog wel wat historie

Lid sinds

5 jaar 4 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Dank voor alle feedback. Ik heb het eerste deel van mijn verhaal herschreven. Mijn belangrijkste vraag is: ben ik er nu beter in geslaagd om vanuit de hp te schrijven? Vandaag is het oorlog. Gisteren nog niet. Vandaag is alles an-ders dan daarvoor. De bombardementen en de angst was er wel, maar dat was slechts een proloog. De bommen die 's nachts waren afgevuurd vanuit onzichtbare toestellen, hebben nu een gezicht gekregen. Het gezicht van de vijand. Tijd om erover na te denken heb ik niet, want er gebeurd teveel. Duitse legervoertuigen rijden Den Helder in. Eerst legerofficieren in auto’s, daarna open vrachtwagens met soldaten in groene uniformen en zwarte laarzen, daarna nog wat soldaten voorovergebogen op motoren. Ze rijden over de Binnenhaven de stad in. Ik kijk naar het konvooi en probeer de gezichten van de soldaten te zien. Het zijn jonge mannen. Gewone jongens, sommigen maar een paar jaar ouder dan ik ben. Eindelijk heeft de oorlog een gezicht gekregen. Het eerste bombardement was op 14 mei 1940. We zaten 's avonds aan de gammele keukentafel bij de radio en luisterden zoals elke avond naar de nieuwsberichten. Een blikken stem uit de radio had gezegd dat de regering had gecapituleerd. Mijn moeder huilde. ome Reijer keek nors en plukte in zijn baard. Die avond hoorden we voor het eerst het zware monotone geronk van vliegtuigmotoren. 'Die doen niets,' zei ome Reijer geruststellend. De avond was onrustig. Er was steeds het gebrom van vliegtuigen. Soms leek het geluid weg te sterven om daarna weer terug te keren. De eerste bommen zijn omgekeerd in mijn herinnering gebleven. Eerst voelde ik het dreunen van de stad en daarna hoorde ik pas het gierende geluid. Het gehuil van de vernietiging. 'Onder de trap, beval Ome Reijer, 'dat is het stevigste deel van het huis.' Mijn moeder begreep het niet. 'Er is toch gecapituleerd,' zei ze. Het was alsof ze de vraag aan mij stelde, maar ik wist het niet en haalde mijn schouders op. 'We zijn bedrogen,' zei ome Reijer, 'dit is verraad.' De uren daarna voelden we de stad dreunen en kraken. De volgende dag had ik wat in de stad rondgezworven. De herinnering aan wat ik zag zou altijd een chaos zijn. De straten waren bezaaid met glasscherven en puin op verschillende plaat-sen was brand uitgebroken. Volgens ome Reijer waren de bommen gericht op het havengebied, de marineschepen en vooral de Rijkswerf, maar ze vielen ook in de andere delen van de stad. Ik liep over de Westgracht en zag de ravage. De West-gracht lag hemelsbreed misschien tweehonderd meter bij de Rijkswerf vandaan. Er waren diepe kraters geslagen tussen de gracht en de huizen. Toen ik verder liep zag ik de eerste getroffen woning. Het was alsof de bom de beide zijmuren hadden getroffen en weggevaagd. In het puin lag het dak en een dakkapel. Een vrolijk gordijntje stak door het raamloze venster.

Lid sinds

8 jaar 8 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Scriben: ik lees het als nieuwe tekst ik vind het een goed verhaal over het begin van de oorlog, duidelijk uitgelegd en verteld vanuit de HP leuk detail bommen omgekeerd herinneren, eerst de inslag dan het gieren, ik denk dat dat klopt, ik herinner mij dat ook, maar was het allang vergeten dat is deels de waarde van dit soort verhalen, de herinnering levend houden het belangrijkste is aan volgende generaties overdragen, en dan moet het echt duidelijk zijn dank je wel alle koppelstreepjes mogen weg en blijf op d/t letten

Lid sinds

9 jaar 10 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Scriben Ja, herschrijf is een verbetering. let bij een historisch verhaal op de beleving in de tijd:
Een blikken stem uit de radio
De radio's in die tijd hadden buizenversterkers, ze moesten ook even warm worden. Dat gaf juist een warm geluid. 'Het was alsof de bom de beide zijmuren hadden getroffen en weggevaagd' het onderwerp is enkelvoud - had getroffen. Waarom schijf je 'alsof'? Het is juist zo. succes.

Lid sinds

5 jaar 4 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Peter / Jan, Dank voor jullie reacties. Dit geeft moed om verder te gaan. @Peter : ik vind het inderdaad zeer waardevol om dit door te geven. De vraag waar ik nog wel mee worstel is of het verhaal ook een plot moet krijgen. Een serie oplopende gebeurtenissen met een verassende wending of zoiets. Of beperk ik me alleen door het “mooi” opschrijven van de historie? Ik weet het nog niet...

Lid sinds

8 jaar 8 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Scribent: je zoekt een einde dat staat bij een kort verhaal wordt een twist verwacht, een verrassende wending na een historisch verhaal kun je bijvoorbeeld een opmerking plaatsen waarmee je de lijn naar het heden, of naar de toekomst doortrekt nog een voorbeeld: hoe heb je het zelf gevonden om dit allemaal te weten te komen, te vertellen, wat zijn je conclusies en wat betekenen die voor jouw leven of voor de samenleving ik eindig mijn nawoord met: Ik heb een tijdluikje opengezet waardoor wij samen naar het leven van een bijzonder meisje hebben kunnen kijken.

Lid sinds

9 jaar 10 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Scriben,
De vraag waar ik nog wel mee worstel is of het verhaal ook een plot moet krijgen. Een serie oplopende gebeurtenissen met een verrassende wending of zoiets. Of beperk ik me alleen door het “mooi” opschrijven van de historie? Ik weet het nog niet...
Een verrassende wending zou niet mijn eerste keus zijn. Het mooi opschrijven ook niet. Probeer het te zoeken in de ervaring/beleving van je HP - en zorg dat hij aan het eind van het verhaal anders in het leven staat dan in het begin.