Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

[column] Microgolfsex

Nog een fragment uit Stop Contact, een lange zeurderige antitechnologietekst die ik een paar jaar terug heb geschreven, één van mijn eerste pogingen tot ernstig schrijfwerk. Doelgroep: iedereen die zijn bedenkingen heeft bij de technologische vooruitgang, jong of oud maakt niet uit. Wat willen we van jou, de lezer, weten: - stijl/taalgebruik: onleesbaar? onverkoopbaar? barok? mentale masturbatie? spui gerust uw gal. - inhoud: wat vinden jullie van wat ik hier zeg, origineel? of onbetekenend... wat ontbreekt eraan? - wat roept het fragment bij je op/wat voor gevoel krijg je erbij? - taalfouten mogen altijd gesignaleerd worden (sex > seks bvb., is aangepast)

Fragment

Enkele weekjes terug geschreven. Is misschien nog niet af, kan misschien nog wat langer gemaakt worden. Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is. Wat willen we van jou, de lezer, weten: - Stijl/taalgebruik: wie heeft hier problemen mee? Ik heb geprobeerd om het eenvoudig te houden: korte zinne, geen moeilijke woorden. Simpel. Duidelijk. Helder. - Inhoud: Wat vinden jullie ervan? Wat is jullie standpunt? Meningen welkom. - Wat roept het fragment bij je op/wat voor gevoel krijg je erbij? Te ernstig? Gebrek aan humor? - Signalisatie van eventuele taalfouten zal in dank worden afgenomen Alvast bedankt voor jullie reacties.

Lid sinds

10 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Omdat alle feedback welkom is: Ik heb het geopend, gelezen (of beter; me er doorheen geworsteld) en mijn schouders opgehaald. Weer geen column, maar een meningsuiting die ontsierd wordt door overdreven taalgebruik en in essentie herhaalt wat al talloze malen over porno geschreven is. Het lijkt alsof de opsomming en combinatie van 'moeilijke' woorden dienen om te verhullen dat er eigenlijk geen origineel standpunt of originele kijk wordt verwoord.

Lid sinds

10 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vond je vorige column ook beter. Vraag me niet waarom, maar hier heb ik het gevoel dat je meer met stijl worstelt, dan iets te willen zeggen. Misschien heb je je iets teveel van vorige kritieken aangetrokken. Dat is nu ook het probleem met diverse proeflezers: de ene smaakt een bepaald stijlelement wel en de andere niet. Je hebt hier duidelijk de herhalingen weggewerkt, maar eigenlijk vond ik die ook niet storend in je vorige schrijfsel.

Lid sinds

11 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
uitvergrootte > uitvergrote nog een fragment uit ... > Dan moet ik eens op zoek naar een eerder fragment. feedback > Ik sleur me door de doorlopende -met opsommingen volgepropte- tekst, en vraag me net als Angus af of je geen persoonlijke toets kan toevoegen? Succes!

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Je schrijven is inderdaad niet erg vlot leesbaar. Neem je eerste zinnen. Daarin zitten twee problemen: 1) heel veel heel lange woorden, 2)onverwachte zinsopbouw (met name dat er geen pv+ow is. Dat tweede is een stijlfiguur en dat mag wel, maar niet incombinatie met punt 1), daar wordt het ronduit onleesbaar door. Inhoudelijk gezien trap je veel open deuren in en verschaf je geen nieuwe inzichten. Je schopt eigenlijk alleen maar. Dat kunnen de meeste mensen zelf ook. Ik denk dat je er heel erg mee geholpen zou zijn als je voor jezelf een schrijfdoel formuleert: wil je je lezers overtuigen (waarvan?), amuseren (waarmee?), activeren (waartoe?)... Jouw tekst zoals hij nu is komt eigenlijk over als zijnde doelloos. Daarnaast kun je jezelf denk ik nog verbeteren als het op formuleren aankomt. Het gaat niet om moeilijke woorden, integendeel! Wil je een duidelijk, prettig leesbare tekst schrijven, dan is de beste tactiek: korte zinnen, effectieve woordkeus. Ik heb even een zin uit je verhaal genomen om te illustreren hoe je de fout ingaat, mijns inziens: 'De gapende transparantie van de porno is die van een in simulatie uitvergrootte, slaapwekkend voorspelbare enscenering van sexueel geweld à l'état brut, van hyperspectaculaire Kont Acts.' Wat zeg je hier nu eigenlijk? Het zijn veel woorden die los van elkaar duidelijke beelden opwekken. Maar ze zijn achter elkaar geplaatst in een willekeurige, betekenisloze volgorde. Doorzie de opbouw van je eigen zinnen. Je hebt hier een weglating gebruikt, weet je dat? Het eerste lid van je zin is lang en moeilijk: 'De gapende transparantie van de porno is die van een in simulatie uitvergrootte, slaapwekkend voorspelbare enscenering van sexueel geweld à l'état brut.' Het tweede slaat ronduit nergens op: 'De gapende transparantie van de porno is die hyperspectaculaire Kont Acts'. (WAT???) Bottom line, probeer minder grote woorden te gebruiken en meer volgbaar taalgebruik. Succes!

Lid sinds

10 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
'De gapende transparantie van de porno is die hyperspectaculaire Kont Acts'. (WAT???) Bottom line, probeer minder grote woorden te gebruiken en meer volgbaar taalgebruik.
Even off topic. De combinatie van 'Kont Acts' en 'Bottom line' vind ik hilarisch.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Bedankt voor je reactie Diana. De gapende transparantie van de porno is die van (een in simulatie uitvergrote, slaapverwekkend voorspelbare enscenering van) - sexueel geweld à l'état brut - hyperspectaculaire Kont Acts. Makes sense to me...

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik kom momenteel tot de conclusie dat de zin inderdaad niet geheel klopt. Een uitvergrote enscenering: dat bestaat niet... foutieve woordkeuze dus.

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Mja, maar hyperspectaculaire Kont Acts zijn niet specifiek transparant. Wat is er precies transparant aan? En ook: wat bedoel je met gapend? Gapend als in 'een gapend gat' i.e. 'de grote transparantie' of is het iets in de richting van gaapverwekkend? Quote: Voor mij is het heel duidelijk zoals het er staat... Dat lijkt me evident: het is jouw mening, voor jouw zal het altijd duidelijk zijn wat je ermee bedoelt. Ik ga er ook vanuit dat het logisch is. Maar de manier waarop je het vertelt geeft deze duidelijkheid niet weer. Voorbeeld: 'De even logische als ironische revolutie van het spektakel op zichzelf. ' Een revolutie. Dat snap ik, nadat ik de zin driemaal doorgelezen heb: het spektakel was eerst iets wat een object (film of boek of wat dan ook) opluisterde. Nu, na de revolutie, staat het spektakel op zich, zonder inhoud. Okay. De ironisch revolutie: ik kan inzien waarom dit ironisch is, maar dit woord voegt weinig toe aan de zin, behalve dat het afleidt van het andere bijvoegedelijk naamwoord: logisch. Logische revolutie, ofwel: het is logisch dat deze revolutie plaatsvond. Ik zie nog niet in waarom dat zo is. Hier ben je me volledig kwijtgeraakt. Daarom zou ik 1) Eerst stellen dat er een revolutie heeft plaatsgevonden, dan is dat me duidelijk. Daarna pas aanstippen dat deze revolutie logisch was 2) 'ironsich' weglaten, want dat voegt niets toe aan hetgeen waar deze alinea over gaat 3) Daarna in rust uitleggen in welk opzicht de dor jouw benoemde revolutie logisch was. Elk woord mag misschien voor jouw duidelijk zijn, maar door gebrek aan structuur in je tekst, vallen ze in het niet en raakt de lezer verdwaald tussen wat je nu eigenlijk wil zeggen en wat je eigenlijk niet hoeft te zeggen.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
En ook: wat bedoel je met gapend? Gapend als in 'een gapend gat' i.e. 'de grote transparantie' of is het iets in de richting van gaapverwekkend?
Allebei, daar hoeft niets aan verduidelijkt te worden imo.
Een revolutie. Dat snap ik, nadat ik de zin driemaal doorgelezen heb: het spektakel was eerst iets wat een object (film of boek of wat dan ook) opluisterde. Nu, na de revolutie, staat het spektakel op zich, zonder inhoud.
Nee, je hebt het verkeerd begrepen. Het is de revolutie van het spektakel OP het spektakel, vergelijkbaar met iemand die messteken uitdeelt aan zichzelf. Logisch, omdat het een logische stap is van spektakel naar meer spektakel en alsmaar meer en meer en spectaculairder spektakel. Ironisch omdat het het 'gewone' spektakel - het spektakel dat niet HYPERspectaculair is - degradeert tot iets waardeloos, zonder uitwerking, iets dat vergeten wordt. Gebrek aan structuur. Ok, ik snap wat je bedoelt. Zal eens wat proberen herschrijven.

Lid sinds

10 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Mon Ami Doolhoofd, Die gekke columns [hersenkronkels] van jou beginnen mij steeds meer te boeien.
Iedere normale man kijkt wel eens naar porno. Waarom? Omdat er mooie vrouwen naakt in te zien zijn - spiernaakt en in actie. Natuurlijk. Je hebt je verbeelding evenwel niet nodig om te raden wat er zich afspeelt in de doorsnee pornofilm.
Dit gedeelte kan ik begrijpen en eigenlijk ben ik wel blij dat jij daar zo over denkt. Wat ik als man mis is het educatief aspect. Dat laat je onderbelicht.
Geen intimiteit, geen tederheid, enkel klinisch overbelichte brutaliteiten, voyeuristische close-ups van geforceerd platvloers geslachtsverkeer.
Mooie zin. Eenrichtingsverkeer had hier nog in gepast.
de beweging in haar pure lege vorm wordt gepotentialiseerd in de snelheid
Ik vraag mij af wat je hier in je gedachten had toen je dit beschreef. Het spectakel was weer explosief.

Lid sinds

13 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Jee Doolhoofd, na de eerste zinnen dacht ik dat we een wetenschappelijke uitleg kregen over de moluclaire structuren die in stoffen kunnen zitten. Waarom gebruik je zoveel 'moeilijke' woorden? Soms kon ik er geen touw aan vastknopen. Jammer, het is té. Trouwens, het is seks en niet sex, dus ook seksueel.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Met 'gepotentialiseerd' bedoel ik opgepompt, zoals bvb. een bodybuilder zijn spiermassa oppompt. Als het echt seks is en niet sex dan moet ik dat gaan aanpassen. Bedankt voor de reacties.

Lid sinds

10 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Gammahydroxybutanol! Para-actetylaminofenol! :D
Heb je hoofdpijn?

Lid sinds

10 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Gammahydroxybutanol! Para-actetylaminofenol! :D
Heb je hoofdpijn?
Ook weer hilarisch in de context van het topic.

Lid sinds

10 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Gammahydroxybutanol! Para-actetylaminofenol! :D
Heb je hoofdpijn?
Ook weer hilarisch in de context van het topic.
Zolang we maar On To Pic blijven.

Lid sinds

12 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Voor mij is het heel duidelijk zoals het er staat...
Ik glimlach als ik dit lees. Dat denk ik van mijn eigen teksten ook. Totdat ik ze aan anderen laat lezen. Weet je doolhoofd, de toon van jouw teksten lijken even pompeus als de gekunsteldheid die je wilt bestrijden. Dit bedoel ik niet negatief, het is iets wat me opvalt.

Lid sinds

13 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
doolhoofd, wat is er niet duidelijk aan de regels voor Proeflezen? Lees ze nog eens door, en daarna mag je je tekst weer indienen. Houd je je weer niet aan de regels, dan wordt het hele item verwijderd.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Serieus, ik weet het echt niet... Thérèse, kun je even verduidelijken welke regel(s) ik overtreden heb?

Lid sinds

13 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Uit de regels voor Proeflezen:
Beschrijf je verhaal kort. Is het een fragment van een boek, een los verhaal, een probeersel? Wat is de doelgroep? Geef aan wat je van de proeflezers wilt weten. (...) Wees dus eerst zelf kritisch voor je anderen kritisch laat zijn.
Uit je vraag om feedback, ook uit de andere topics die je hebt geplaatst:
Ik dacht in de eerste plaats aan feedback over inhoud en stijl, maar alle feedback zal in dank worden afgenomen.
Alle feedback is welkom.
Een stukje uit mijn tekst Stop Contact; ik weet dat het waarschijnlijk niet zo vlot leest dus ik sta open voor suggesties over hoe het beter kan.
Is dat vragen om specifieke feedback? Het lijkt meer op: Ik plaats even wat; zeggen jullie maar wat je ervan vindt. En dat telkens. Deze regels had je dus zelf kunnen / moeten lezen en ernaar handelen. Niet laten voorlezen. Zo moeilijk zijn de regels niet. Houd je je er weer niet aan, gaat het topic in de Prullenbak.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik heb ook niet zozeer behoefte aan specifieke feedback, op elk aspect van mijn schrijfsels mag kritiek worden gegeven van mij...

Lid sinds

10 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik heb ook niet zozeer behoefte aan specifieke feedback, op elk aspect van mijn schrijfsels mag kritiek worden gegeven van mij...
Er is nu geen aspect meer over, eigenwijze vriend uit Gent.

Lid sinds

10 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vind een column over seks die vervolgens niemand kan lezen omdat hij verwijderd wordt nogal een turn-off. Conclusie:Als je je aan de regels houdt voorkom je een anti-climax. dat geldt (on-topic) misschien dan niet voor seks, maar duidelijk wel voor proeflezen.

Lid sinds

12 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vraag me nog steeds af wat een Microgolf is. Nieuwste product uit de Volkswagenfabriek? Iets uit het waterbouwkundig lab??

Lid sinds

10 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Microgolf - Microwave - Microwave-oven - magnetron - voorgekookt - snelle hap - hapklaar - smakeloos.

Lid sinds

14 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik dacht een piepklein golfje. Een kabbel, zouden wij zeggen. Maar mijn Engels is zo goed niet, hè?

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Mja een anglicisme, maar als Nederlands woord staat het wel degelijk gewoon voor een deel van het electromagnetisch spectrum. In het Nederlands verwijst het echter niet specifiek naar die golflengten die je ook in de magnetron terugvindt. Het verwijst naar het gebied tussen infrarode golven en radiogolven.

Lid sinds

13 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Het fragment staat er nog steeds niet zie ik. In ieder geval hebben we de reacties nog.

Lid sinds

10 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het fragment staat er nog steeds niet zie ik. In ieder geval hebben we de reacties nog.
En gelukkig (!) niet de foto's.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vind een column over seks die vervolgens niemand kan lezen omdat hij verwijderd wordt nogal een turn-off.
Het gaat niet over seks, het gaat over porno.
Conclusie:Als je je aan de regels houdt voorkom je een anti-climax.
Ik zal mijn best doen.

Lid sinds

14 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
D'r is minder mis met porno dan met deze column. Porno is porno. Films of verhalen zonder plot die niets om het lijf hebben. Een krachtige column over porno, waaruit duidelijk blijkt wat de mening van de auteur is, zou zonder opsmuk en ingewikkelde zinnen geschreven moeten zijn, meteen tot de kern moeten komen en met een daverend hoogtepunt moeten eindigen. -stijl/taalgebruik: onleesbaar? onverkoopbaar? barok? mentale masturbatie? Ja. Allemaal. Vreselijk lezen vind ik het. - inhoud: wat vinden jullie van wat ik hier zeg, origineel? of onbetekenend... wat ontbreekt eraan? Zie boven. Voor het lege tijdverdrijf dat porno volgens jou is, maak je er veel woorden aan vuil. Ik mis ook een punt, een climax ;-) - taalfouten mogen altijd gesignaleerd worden (sex > seks bvb., is aangepast) Voor dit soort woorden heb ik het woordenboek nodig, dus hier passeer ik eventjes. Je hebt in ieder geval, als je de betekenis van alle woorden kent, een behoorlijke woordenschat. Ik zou die alleen over een stuk of 30 romans verspreiden in plaats van in één column verwerken.

Lid sinds

10 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
- stijl/taalgebruik: onleesbaar? onverkoopbaar? barok? mentale masturbatie? spui gerust uw gal. - inhoud: wat vinden jullie van wat ik hier zeg, origineel? of onbetekenend... wat ontbreekt eraan? - taalfouten mogen altijd gesignaleerd worden (sex > seks bvb., is aangepast) Taalfouten zie ik niet. Inhoud: er is veel inhoud. Het is een fragment uit ´Stop contact´ zeg je, maar je classificeert het onder column. Als column in deze lengte kan ik het wel aan, een tekst van... blazijde na bladzijde met veel meer van deze snelheid woordenslag en stijl? Ik weet niet of ik dat zou trekken. Stijl/taalgebruik Waaaaaaaaaah! Nou moet ik wel zeggen, dat het went. Na je vorige fragmenten pik ik meer op uit je stijl, maar het gevoel blijft dat ik je bedoeling uit de tekst moet ontwarren. Het is voor mij dus eerder lees'werk' dan lees'ontspanning'. Het valt mij op wat je niet vraagt aan de proeflezers. En dan vooral een vraag die veel proefplaatsers juist vaak stellen. Misschien interesseert het antwoord (en de vraag) je niet, maar ik zet die vraag en mijn antwoord toch hier neer. Dit doe ik omdat haast elke reply die je krijgt hierover gaat. Komtie: Wat roept het fragment in je op/wat voor gevoel krijg je erbij: Ergernis. Verwarring. Zelfs al ben ik het eens met je stelling of je onderwerp (geldt ook voor je andere fragmenten) het geeft mij een gevoel van 'aangevallen worden' en ik wil haast automatisch in de ´tegenaanval´. Is dat goed of slecht? Dat weet ik niet. Negatieve aandacht is ook aandacht tenslotte. Ik merk wel, dat ik als lezer, niet bezig ben met het onderwerp van je tekst, maar met het gevoel dat de tekst in me oproept. En als een tekst gevoel/emotie oproept dan is het duidelijk geen lege tekst. Dan is het de moeite waard om meer te lezen van de schrijver, vind ik. Daarom: zou ik best iets van je willen lezen in dezelfde stijl, maar over een positief onderwerp en dus ook een onderwerp waar jij positief over schrijft.

Lid sinds

12 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ergens heb ik toch het idee dat de schrijver nooit een pornofilm heeft gezien. De "moeilijke woorden" worden weinig effectief ingezet en verliezen daardoor hun waarde. Bijvoorbeeld dat microgolf, maak er dan Magnetronseks van. Maar eigenlijk dekt die titel de lading van de column niet. Stylistisch klopt er niet veel van: gebruik de juiste interpunctie en gebruik meer voegwoorden om losse kreten met elkaar in verband te brengen tot een logisch geheel. Nogmaals: wat is je doelgroep?

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Een brei aan moeilijke woorden en het loopt niet. Maar. Ergens intrigeer je me als schrijver, dat dan weer wel..

Lid sinds

10 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ergens heb ik het idee dat de schrijver duizenden pornofilms heeft gezien. Echt opwindend zijn ze niet meer. Zo te lezen zijn vooral de kont-genres meedere malen met een 'deskundige' blik beoordeeld. Ervan genieten kan hij niet meer. De onverschilligheid druipt er in klodders vanaf. Overload. Zelfs een eventuele vorm van extase is slechts een microgolf[seconde] lang. Doolhoofd, je column is een mooie biografie. Beslist heel dapper. Je bent een voorbeeld hoe het zou moeten. Stop Contact is dan het stoppen van 'normaal' contact. Daarmee heb jij je column ver verheven boven het normale volk. De doelgroep zal dan zijn de APA De Anonymous Porn Addict. Ik ben wel toe aan een echt moeilijke column van jou. bv over Higgs-Boson-deeltjes die een continu orgasme hebben.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het valt mij op wat je niet vraagt aan de proeflezers. En dan vooral een vraag die veel proefplaatsers juist vaak stellen. Misschien interesseert het antwoord (en de vraag) je niet, maar ik zet die vraag en mijn antwoord toch hier neer. Dit doe ik omdat haast elke reply die je krijgt hierover gaat. Komtie: Wat roept het fragment in je op/wat voor gevoel krijg je erbij
Ik zal het bij 'Wat wil je van de lezers weten' zetten. Bedankt voor de tip.

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Stop Contact is dan het stoppen van 'normaal' contact.
Heb je de link met de Kont Acts gemist? Stop Contact <> Stop Kont Act