Lid sinds

13 jaar 3 maanden

Rol

Hoe verwerk je dialogen in je verhaal?

Tijdens de Maand van de Amateurkunst gaf ik een workshop in de Taalwerkplaats Drenthe over het weergeven van dialogen in een verhaal. De cursisten schreven naar aanleiding van de leerstof ieder een dialoog.

Mart Brok, voorzitter van de Stichting Taalwerkplaats Drenthe en regisseur, gaf instructies om de zojuist geschreven dialoog als toneelscène op te voeren. Van deze scènes maakte Meindert Dost, cameraman, videoregistraties. Zo kwamen dialogen zowel op papier als in real life tot leven.

De Kunstbeweging Emmen ondersteunde de workshops.

De leerstof voegde ik samen tot een boekje dat past binnen het concept van de Pennenvruchten. Vier verhalen vonden een plaatsje in het boek. Uitgeverij M.BOOX liet een oplage drukken.

Omschrijving van de inhoud of de flaptekst


Hoe verwerk je dialogen in je verhaal? is deel 4 in de reeks Pennenvruchten, een serie boekjes die uitleg geven over diverse aspecten van creatief schrijven.

In deze Pennenvruchten buigen we ons over het fenomeen dialogen in verhalen. Daarbij komen o.a. de volgende aspecten aan de orde:

Wat zijn dialogen?
Welke typen dialoog zijn er?
Wat is het nut en doel van een dialoog in een verhaal?
Hoe varieer je op dialogen?
Welke do's en don'ts kennen verhaaldialogen?
Hoe schrijf je dialogen in kinderboeken?
Hoe geef je een dialoog weer?
Wat zijn dialooglabels?

Met voorbeelden uit de literatuur, veel tips en vier verhalen waarin dialogen centraal staan.

Fragment

 

Wel of niet doen: een houding weergeven i.p.v. een dialooglabel

Er is geen consensus over het al dan niet weergeven van een houding bij een uitspraak. Sommige schrijfcoaches of -docenten 
vinden een zin als deze niet kunnen:

‘Kan mij het schelen,’ schokschouderde ze.

Anderen vinden schokschouderde ze een beeldende ondersteuning van wat iemand zegt.

Ook over constructies als:

‘We moeten wel samen blijven komen,’ beaamde hij.

wordt verschillend gedacht.
Enerzijds zijn schokschouderen en beamen geen manieren van spreken (er komt geen geluid uit voort). Anderzijds illustreren deze woorden wel de houding waarop iets wordt uitgesproken. Alternatieven als:


‘Kan mij het schelen.’ Ze schokschouderde.

en:

‘We moeten wel samen blijven komen.’ Hij beaamde het.

komen star over. Zoek in dergelijke gevallen naar plastische mogelijkheden om in tekst te laten zien wat je voor ogen hebt. Misschien iets als:

‘Kan mij het schelen.’ Ze haalde haar schouders op.

of:

‘We moeten wel samen blijven komen.’ Hij kon niet anders dan het beamen.

 

Uitgever

M.BOOX

Bladzijden

54