Lid sinds

3 jaar 7 maanden

Rol

Desert Lab Het Milieu-Offensief

Onderzoek
De eerste uitdaging: Kan ik het onderwerp aan? Het vermogen om het intellectuele aspect van de thriller realistisch en begrijpelijk te beschrijven. Mijn kennis van gentechnologie was bovengemiddeld, toch bleek extra studie een must. Ook moest ik kennis opdoen over wapens, locaties, gebruiken, etc. Die zaken moeten kloppen. Hierbij hanteer ik de 99% regel. Als dat percentage van de lezers het verhaal logisch en correct vindt, dan is het voldoende.
De tweede uitdaging: Ben ik als schrijver voldoende bekwaam? Ik heb “Een bestseller schrijven voor Dummies” uitgespit, andere boeken geraadpleegd en het internet afgestruind. Om het vakmanschap verder onder de knie te krijgen ben ik te rade gegaan bij deskundigen.
De derde uitdaging: Relaties met de werkelijke wereld. Een voorbeeld: De milieu-activistische beweging noemde ik het Earth Liberation Front. Totdat ik erachter kwam dat in de USA het ELF door de FBI in 2001 werd beschouwd als de grootste binnenlandse terreurbeweging. Ik wilde geen verwijzing naar een bestaande club. Zo kwam ik op het Earth Salvation Front (ESF).

Structuur ontwerpen
Ik legde het fundament door het beginincident vast te stellen, de blinde vlek en de drie keerpunten (het steeds sterkere negatieve antwoord op de vraag of het lukt om het evenwicht te herstellen). Vervolgens bepaalde ik de momenten waarop ik iets weggeef aan de lezer en waar ik die op het verkeerde been zet. Op welk moment weet de hoofdpersoon meer dan de lezer, op welke momenten is het omgekeerde het geval en wat zijn de effecten daarvan op de lezer. Tenslotte bepaalde ik het verloop van de climax.
Wat voor personages zijn nodig, met welke eigenschappen en achtergronden? Antagonisten dienen net zo levensecht te zijn als protagonisten. Het viel op dat de hoofdpersoon te veel aan het denken was; ik creëerde een sidekick.
Feitelijk was ik een boek aan het ontwerpen en niet aan het schrijven. Maanden was ik bezig zonder een letter op papier te zetten. Navraag of andere schrijvers dit ook zo doen leerde me: sommigen wel, anderen niet.

Plot samenstelling
Bij een thriller is de plot bovengemiddeld complex, ik stak daar veel tijd in. De hoofdstukken ordende ik naar subverhalen. Zo kreeg het boek naast de vier kwarten (gevolg van de plaatsing van de drie keerpunten) zeven ‘storylines’. Daar heb ik veel baat bij gehad voor de bepaling van de introductiemomenten van nieuwe personages, start- en eindgebeurtenissen en de consistentiebewaking.

Personages modelleren
Mijn personages verkregen over een lange periode geleidelijk aan meer diepgang. Dat betreft hun gedragsstijl, hun spraak en hoe ze reageren op dingen. Zijn ze brutaal, politiek, open of houden ze altijd hun kaarten tegen de borst. Soms is tijdens het schrijven aanpassing nodig. Eén personage was sterk, bovenmatig intelligent, charmant en bijdehand. Ideaal? Nee, eerder karikaturaal. Die maakte ik overgevoelig voor machogedrag en kreeg de karaktertrek ‘kinderachtig’ toegevoegd. Dat leidde zowel tot enkele hilarische scènes als herschrijfwerk in al bestaande hoofdstukken.

Evolutie van personages
Twee personages ontwikkelden zich autonoom, een verrassing voor mijzelf. Eén bleek een duister geheim te hebben dat zich stap voor stap openbaarde. Interessant, maar er was geen relatie met de hoofdlijn. Ik heb de plot aangepast totdat de verwerking van haar verleden een onmisbaar onderdeel was van de vertelling. Een antagonist ontwikkelde zich tot iemand waar je begrip en zelfs een zekere sympathie voor kan opvatten. Wees flexibel met je personages. Opmerkelijk: eenmaal gekozen namen van personen heb ik nooit veranderd.

Cliffhangers
Door per hoofdstuk van locatie/persoon te wisselen hoopte ik de spanning op te voeren. Mijn proeflezer vertelde dat de eerste drie hoofdstukken haar het gevoel gaven drie keer aan een ander boek te beginnen. Oeps! Daardoor ging ik meer letten op de momenten waarop ik nieuwe personen introduceer. Ook wisselde ik pas om de twee of drie hoofdstukken van locatie/persoon. Sterkere cliffhangers zijn een prettig neveneffect.

Promotie
Ik zocht naar de z.g. Unique Selling Points en denk die gevonden te hebben in het illustreren van het boek (door mijn schoonzus Yanti). De eerste geïllustreerde thriller in Nederland? Plus een website met achtergronden over zowel de inhoud van het boek als het schrijfproces van idee tot uitgave.

Meer over de redactie en het uitgeven op de website.

Omschrijving van de inhoud of de flaptekst

Matt Bradfords universum is gevuld met seminars en advieswerk op topniveau in de beveiligingsbranche. Na zijn ontmoeting met de levenslustige Juanita stapt hij een wereld van uitgaan, culinair genot en lichamelijke geneugten binnen.
Een spectaculaire inbraak bij een gentech multinational lijkt uitgevoerd met behulp van zijn kennis. Was Juanita hierbij betrokken? Om haar onschuld te bewijzen neemt Matt een opdracht aan in Syrië, waar hij een onderzoek leidt in een omgebouwde legervesting in de Hamad Desert. Hij blijkt niet de enige belangstellende voor het revolutionaire procedé waaraan wetenschappers in alle rust werken.

De mogelijkheden van genetische modificatie overtreffen onze stoutste fantasieën. Als er een grens ligt tussen het mogelijke en het wenselijke, wie bepaalt dan waar die grens ligt?

Fragment

Een nieuwe werkweek. Jobbo zat rustig te werken achter zijn computer. Hij hoopte dat het zo leek. Bijzonder om in een gebouw te zijn waar honderden mensen druk bezig waren met hun dagelijkse taken, onbewust van wat die ochtend stond te gebeuren. Hij, een onbelangrijke stagiair, was als enige op de hoogte. De USB in zijn binnenzak zag er even onbelangrijk en doorsnee uit als hijzelf. Op het moment dat hij het gebouw binnenliep had hij het gevoel met een geladen wapen langs de bewaking te gaan. De man van de security had hem echter vriendelijk begroet, het alarm was alleen in zijn eigen gedachten afgegaan.
Samantha had hem verteld dat het speciale team van de overheid rond half elf zou arriveren. Bij de poort zou het rustig zijn, het personeel was al binnen. Tot tien uur was het meegevallen, nu kropen de minuten voorbij. Hij bedwong zich om niet elke tien seconden naar buiten te kijken. Kauwend op zijn pen keek hij nadenkend voor zich uit en dan, zonder zijn hoofd te draaien, vanuit zijn ooghoeken een snelle blik naar buiten.
Vijf voor half elf. Bij de zoveelste steelse blik schoten zijn oogleden een fractie van een seconde omhoog. Vier of vijf donkere busjes stonden op de oprit. Mannen in zwart tenue liepen naar de hoofdingang. Het was waar, de overheid viel de onderneming echt binnen. Tot op de laatste seconde had hij rekening gehouden met een fake verhaal. Een echte missie en hij stond aan de goede kant. In games kreeg de speler per definitie de heldenrol toebedeeld. In de echte wereld ging dat niet zo. Jobbo voelde zich sterk. Dit was zijn moment. Hij had de sleutelpositie, bleef hij zitten dan was alles voor niets, de actie van het squadteam zinloos. Samantha zou hem verachten, hij had het beloofd, de jongen voor wie gold ‘houd je altijd aan je woord’. Jobbo stond op, zijn ultieme game was begonnen. De risico’s waren enorm, de beloning zou alles overtreffen. De hoofdpersoon kwam in actie.

Uitgever

Boekscout

ISBN

9789464035780

Bladzijden

266