Start » Boekpresentatie » Hay van den Munckhof - Alya

Hay van den Munckhof - Alya

Door: Hay
Op: 23 februari 2017

Details
Uitgever: 
Mozaïek
ISBN: 
9789023953593
Bladzijden: 
304

De wieg van mijn eerste historische roman, was de jaarlijkse ZZ-Marathon, georganiseerd door de besloten schrijfgroep Zinniger Zinnen, waarvan ik nu een jaar of vijf lid ben. Elk jaar kunnen de ZZers zich inschrijven voor de schrijfmarathon van de maand maart. Per dag moeten er 750 tot 1000 woorden van een kersvers verhaal geproduceerd worden. Dat is goed te doen, maar in de praktijk is het wel degelijk een stevige klus, omdat van deelnemers verwacht wordt dat ze óók dagelijks feedback geven op de schrijfsels van een aantal marathongenoten. Ondanks dat is het elk jaar opnieuw een gezellige en vooral ook inspirerende ervaring.
De bedoeling van deze schrijfmaand is om in de loop van de maand een afgerond verhaal van maximaal 31.000 woorden te produceren. Daarbij ging ik dus gruwelijk de fout in… Hoe dat kwam? Vanaf 2006 heb ik wel een aantal korte verhalen geschreven en/of gepubliceerd, maar met het schrijven van complete romans had ik nog maar weinig ervaring. Dat leidde er toe dat ik uiteindelijk rond de jaarwisseling (in ruwe versie) eindigde op ongeveer 166.000 woorden, dik vijf keer zo veel dus dan wat bij de maartse marathon de bedoeling was! De ZZers hebben mij dat intussen vergeven, maar bij een volgende gelegenheid moet ik natuurlijk beter op mijn tellen passen!

Toen mijn verhaal in de loop van de zomer langzaam maar zeker groeide (mede dankzij de feedback en wekelijkse aanmoedigingen van een trouwe proeflezeres) raakte ik er van overtuigd dat ik het af zou weten te ronden zoals ik het gepland had. Op dat moment ging ik nadenken over een uitgever die bij dit verhaal zou kunnen passen. En ja, dan krijg je te maken met die beruchte slushpile, waar je manuscript digitaal of als een stapel papier op belandt en waar het in verreweg de meeste gevallen drie maanden of langer verweesd blijft liggen. Zo ging het bij mij in eerste instantie ook. Drie maanden lang hoorde ik geen taal of teken van de twee uitgeverijen waarop mijn oog vanwege hun fonds en hun bekendheid het eerste viel. Maar toen kreeg ik van een medeschrijfster (ook van de ZZ-schrijfgroep) de gouden tip om het ook eens bij uitgeverij Mozaïek te proberen. Zij kende die uitgeverij en dacht dat mijn manuscript daar qua thema en schrijfstijl prima zou passen. Bovendien wist ze van schrijfcollega’s dat Mozaïek bekend staat om de goede begeleiding van auteurs en hun manuscripten. Ik ging meteen op de site van Mozaïek rondsnuffelen en ontdekte in hun fondslijst inderdaad een aantal boeken (waaronder die van Ineke Kraijo, die hier ook al presentaties plaatste) in ongeveer dezelfde sfeer als mijn verhaal. De conclusie was snel getrokken. Ik zette mij aan het schrijven van een synopsis plus begeleidende brief voor Mozaïek.

Tot dusverre zal het voor velen een herkenbaar verhaal zijn. Maar… toen (ergens in oktober 2016) gebeurde er iets wonderbaarlijks. Terwijl ik aan die begeleidende brief zat te tikken, verscheen er plotseling een bericht op de facebookchat. En ja, geloof het of niet, het ging om een bericht van Mozaïek. Ze hadden de fragmenten van mijn boek op mijn website gevonden en vroegen mij om op te sturen wat ik al af had. Natuurlijk wilden ze ook een synopsis. Nadat ik dat dezelfde dag nog opstuurde, ging het allemaal heel snel. Binnen enkele weken kreeg ik in principe al de toezegging dat Mozaïek mijn verhaal uit zou gaan geven, op voorwaarde uiteraard dat ook de rest van het verhaal kwaliteit zou hebben. In de loop van januari was het zo ver en kon ik de complete ruwe versie opsturen. Na een paar weken wachten bleek Mozaïek zo tevreden dat er in de redactieronde helemaal niet zo veel aan mijn verhaal hoefde te gebeuren.

Wat de definitieve titel wordt en hoe de cover er precies uit gaat zien, is nog niet zeker. Zo gauw dat bekend is, zal ik het met andere aanvullende informatie (ISBN-nummer, exact aantal pagina’s enzovoort) ook hier plaatsen.

Wordt vervolgd! wink

Vervolg: 2 april 2018

Nu over een goede week het ebook uitkomt en twee weken later het papieren boek, wordt het hoog tijd om hier een link te plaatsen om 'Alya' te kunnen bestellen. Ik kies daarbij voor Bruna, omdat daar intussen ook een PDF met de eerste twee hoofdstukken gedownload kan worden. Ook op een smartphone is die prima te lezen. Hierboven staat ook een kort fragment, maar een pagina of dertig geeft toch een betere indruk. En ja, je kunt promotie maken zoveel als je wil, de inhoud van het boek zal lezers uiteindelijk toch over de streep moeten trekken...

Hier dus die link: https://www.bruna.nl/boeken/alya-9789023953593

(voor de PDF met de eerste twee hoofdstukken op het oog rechtsonder op de cover klikken...)

Hay van den Munckhof

Omschrijving van de inhoud of de flaptekst: 

Alya is vijftien jaar en het enige kind van Omar, eerste hofmeester van emir Abd Al-Rahman II. De eerste hoofdstukken spelen zich in het jaar 842 af in Qurtuba (het huidige Cordoba), in die tijd de hoofdstad van het emiraat Al Andalus. Al Andalus was heel wat groter dan het huidige Andalusië. Van de 8e tot en met de 10e eeuw besloeg het emiraat van Al Andalus het grootste deel van het huidige Spaanse grondgebied.

De setting koos ik niet toevallig, maar met een duidelijke bedoeling. Verhalen die spelen in de vroege middeleeuwen worden bijna altijd verteld vanuit het perspectief van het christelijke West-Europa. Waar het om ons eigen land gaat, is dat meestal het perspectief van de Friezen en Franken die toen in het gebied van het huidige Nederland en België leefden. Toch lagen de centra van de beschaving in de 9e eeuw bepaald niet in onze streken, maar juist in het zuiden van Europa: het Byzantijnse rijk in het zuidoosten en Al Andalus in het zuidwesten. Al Andalus nam daarbij een bijzondere positie in, omdat het lang de enige plek in Europa was waar moslims, joden en christenen in vrede samenleefden. Natuurlijk was dat relatief en werd die vrede soms wreed verstoord, maar vergeleken met de rest van Europa vormde het emiraat van Al Andalus wel degelijk eeuwenlang een oase van welvaart, wetenschap en onderlinge verdraagzaamheid. Vandaar mijn ongebruikelijke keuze voor juist deze setting.
Het verhaalbegin staat in het teken van de voortdurende grensoorlogen tussen Al Andalus en de koninkrijken in het noorden, zoals Asturië, Leon, Castilië en Navarra. Alya raakt daar, zeer tegen de zin van haar vader, bij betrokken, nadat het emir Abd Al-Rahman toevallig ter ore komt dat de dochter van zijn hofmeester de bijzondere gave bezit om zich welke exotische taal dan ook binnen korte tijd eigen te maken.
De opdracht van de emir (waar ik hier in verband met spoilers niet op inga) is voor Alya het begin van een lange reis, langer dan ze ooit voor mogelijk had gehouden…

Fragment: 

Er is iets met vader. Ik zie het als hij binnenkomt, ik zie het aan zijn zwijgen tijdens de maaltijd en aan de manier waarop hij naar mij kijkt. Hij maakt zich zorgen, zorgen om mij. Ik voel het in mijn hart. Waarom in Allah’s naam? Ik ben er zeker van dat vader tevreden is over mijn vorderingen. Berbers en het Grieks van de Byzantijnen beheers ik intussen zo goed dat geen enkele woordspeling mij ontgaat. Ik spreek het bijna net zo snel als het Arabisch van Al Andalus. Alleen de taal van de barbaren uit de gebieden ten noorden van de Tajo en Ebro blijft lastig. Nou ja, eigenlijk kan ik daar niet zo veel aan doen. Vader schonk mij in het begin van de lente een eigen slavinnetje uit het verre Navarra, niet alleen omdat ik daar nu met mijn veertien jaar oud genoeg voor ben, maar vooral om mij te helpen de taal van haar land te leren.
Helaas is Oncha om de een of andere reden doodsbang voor mij. Hoe ik ook mijn best doe om het meisje op haar gemak te stellen, ze blijft mij maar met haar grote blauwe angstogen aanstaren. In plaats van normaal te praten, zoals ik van haar vraag, mompelt ze maar wat. Oncha moest eens weten wat voor mazzel ze had om in ons huis opgenomen te worden. De handelaar uit Saragusta die haar meenam naar Qurtuba, bracht haar eerst naar de eunuchen die de harem van de emir beheren. Die keurden haar af. Waarom? Ik zou het niet weten. Oncha is mooi en welgevormd. Bovendien is ze helblond, iets waar de emir net als al zijn voorgangers dol op is. Een keer heb ik Oncha gevraagd om haar goudgele lokken naast mijn gitzwarte krullen te houden. Het contrast kon werkelijk niet groter zijn. Oncha werd er nog verlegener van dan ze al is, ook al glimlachte ik nog zo vriendelijk naar haar.

Net als gisteren komt vader pas tegen het vallen van de avond thuis. Hij oogt moe en glimlacht enkel flauwtjes naar mij, terwijl hij gewoonlijk alle tijd van de wereld neemt om mij te knuffelen of op zijn minst een keer te omhelzen. Nu gaat hij meteen zitten en maakt enkel een vaag handgebaar naar Karim, onze huisslaaf. Die heeft geen woorden nodig. Hij verdwijnt en komt terug met een beker en een karaf wijn.
Zo kan het niet langer. Ik ga op het kussen tegenover vader zitten en kijk hem aan. ‘Vader,’ zeg ik. ‘Ik ben geen kind meer. Ik heb er recht op om te weten wat u zo ongelukkig maakt. Waarom drinkt u de laatste tijd wijn? Nog niet zo lang geleden zag ik u aan deze zelfde tafel instemmend knikken toen oom Murad beweerde dat de Qur’an al dat soort dranken verbiedt, zelfs als je emir of kalief bent.’
‘Ach Alya,’ zegt vader. ‘Murad is nog nooit in het paleis geweest. Daar waagt werkelijk niemand het om de emir de les te lezen.’
Een afleidingsmanoeuvre… Vader draait om mijn vraag heen. En waarom kijkt hij mij geheel tegen zijn gewoonte in niet aan? Hij gedraagt zich nu zoals ik als kind nog wel eens deed als ik loog over de tijd die ik aan het lezen en schrijven besteed had. Bijna word ik boos op hem. Dat gevoel druk ik snel de kop in. Vader verdient het niet. Sinds de dood van moeder heeft hij slechts tijd en aandacht voor twee mensen, voor de emir omdat hij dat als hofmeester wel verplicht is en voor mij, omdat hij zielsveel van mij houdt. Vader wordt het nooit moe om mij dat te verzekeren, geheel onnodig. Ook zonder woorden weet ik dat.
‘Vader, wat verbergt u voor mij?’ Ik kies voor de rechtstreekse weg. Vader is eenvoudigweg niet in staat om tegen mij te liegen. Als hij niet meteen antwoordt, weet ik dat er iets is wat hij mij niet wil of kan vertellen.
Het werkt. Vader gaat rechtop zitten en nu kijkt hij mij wel aan. Ik schrik van wat ik in zijn ogen zie. Het is geen boosheid of verdriet, maar eerder wanhoop.
‘Je hebt gelijk, Alya. Vandaag of morgen had ik je toch de waarheid moeten vertellen, hoe zwaar mij dat ook valt.’
‘En die waarheid heeft met mij te maken?’ Eigenlijk weet ik het antwoord al.
Vader knikt enkel en buigt het hoofd. Ook al wordt mijn hoofd licht en klopt het hart in mijn keel, ik ben wel wijzer dan op dit ogenblik verder aan te dringen. Vader gaat iets vertellen dat hem zwaar valt. Ik moet hem de tijd gunnen.
Koortsachtig denk ik na. Was ik een dochter van oom Murad geweest, dan had ik wel kunnen raden waar het om gaat. Oom Murad heeft mijn drie nichten uitgehuwelijkt aan veel oudere mannen zonder hen ook maar ergens naar te vragen. Dat kan het onmogelijk zijn. Zoiets wreeds zou vader nooit doen.

Reacties

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dank je, Krommenaas. smile

Gistermiddag kreeg ik een nieuw bericht van Mozaïek. Samen met de mensen van de marketing hebben ze besloten om 'Alya' toch niet als YA, maar als boek voor volwassenen uit te gaan geven. De consequenties van die switch moest ik even laten bezinken, maar achteraf denk ik dat het de doelgroep alleen maar groter kan maken. Veel lezers van historische romans zullen een boek met dat YA-stempel links laten liggen, maar omgekeerd zullen echt in cultuur en geschiedenis geïnteresseerde jongeren ook best 'volwassen' boeken lezen, mits het onderwerp boeit en de recensies (hopelijk...) meewerken.

Die net iets andere doelgroep heeft natuurlijk ook gevolgen voor de nieuwe redactieronde, de cover, flaptekst, promotie etc. Dat moet nu allemaal op volwassenen afgestemd worden. Waarschijnlijk betekent het dat ik iets minder hoef te veranderen. Voor een YA-bestemming had ik hier en daar het taalgebruik en de woordkeuze aan moeten passen. Dat speelt nu wat minder. Ook aan de cover moet opnieuw gewerkt worden. Een YA-cover en een 'volwassen' cover blijken ook anders benaderd te worden. Het zal nu dus wel een paar weken extra duren voordat ik eindelijk een cover bij mijn presentatie kan voegen. Van elk stapje in het proces leer ik weer wat bij. Ik ben benieuwd of dat bij een tweede boek (de opvolger van 'Alya' zit al aardig in mijn hoofd) weer net zo spannend wordt.

Wordt vervolgd... wink

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Aan de nieuwe cover (nu dus in de eerste plaats gericht op volwassenen) wordt intussen gewerkt. Bij nogal wat uitgevers schijn je als auteur maar af te moeten wachten hoe die cover er uit komt te zien. Niet bij Mozaïek. Daar word je van het begin af aan bij de keuze betrokken. Vandaag kreeg ik een aantal voorbeeldafbeeldingen via de mail toegestuurd met het verzoek om er mijn mening over te geven en met de boodschap dat ik ook zelf met suggesties kon komen. Dat heb ik intussen gedaan.
Nu ben ik niet zo eigenwijs om te denken dat als ik kan schrijven, ik ook wel de juiste keuze voor een cover kan maken. Dat is gewoon niet zo. Het ontwerpen van een mooie cover die past bij een boek is een vak apart. Daarom wil ik die vakmensen graag het laatste woord geven bij het uiteindelijke ontwerp.
Hoe dan ook is het leuk om het proces te volgen en er bij betrokken te worden. Zo gauw die cover definitief is, plaats ik hem bij de presentatie.

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Na een lang en vooral positief gesprek met de redacteur van Mozaïek weet ik eindelijk wanneer 'Alya' uit gaat komen. Het wordt april 2018 voor deel 1. In de herfst, een halfjaar later, volgt dan deel 2. In overleg met de marketing is namelijk besloten om het boek toch in twee delen van elk rond de 300 pagina's uit te gaan geven. Dat kan, omdat er halverwege het verhaal een natuurlijke overgang zit die zich daar goed voor leent, al zal deel twee straks wel moeten beginnen met een korte samenvatting van deel 1.

Terrence
Laatst aanwezig: 28 weken 1 dag geleden
Sinds: 20 Feb 2014
Berichten: 26

:-) Prachtig nieuws, Hay. Twee boeken achter elkaar. Mijn felicitaties!

Voor al het nieuws over mijn boeken en verhalen: website van Terrence

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dank je, Terrence. wink
Aan nummer drie werkte ik ook al, maar de redactie van deel een heeft nu natuurlijk voorrang, dus dat vervolg moet voorlopig in de wachtstand.

Nyctea
Laatst aanwezig: 1 jaar 1 week geleden
Sinds: 5 Jul 2016
Berichten: 108

Boeiend om het proces mee te volgen! En een intrigerend fragment dat me eraan doet denken hoe lang het geleden is dat ik nog een goede historische roman heb gelezen.

Ik kan me inderdaad voorstellen dat een op volwassenen gericht boek een groter publiek bereikt. Zelf las ik als jongere minstens evenveel volwassenenromans als boeken specifiek bedoeld voor tieners (die laatste vond ik vaak minder interessant), dus dat publiek speel je echt niet kwijt.

'Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel' (Cicero)
Schrijfster van 'Overstekers'

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Zo dachten de mensen van Mozaïek ook, Nyctea. Jongeren die geïnteresseerd zijn in cultuur en geschiedenis schrikken niet terug voor een volwassen boek. Zo lag dat een halve eeuw wink geleden bij mij ook.
Er is tussen nu en april naast de eigenlijke redactie nog meer werk aan de winkel. Omdat er zo veel personages in het verhaal een rol spelen (onvermijdelijk als er veel gereisd wordt), komt er een namenlijst. Een kaart van Spanje met zowel de oude als moderne namen (Cordóba was bijvoorbeeld Qurtuba) hoort er ook bij.
De uitgeverij schakelt ook nog iemand in om het hele verhaal na te lopen op de juistheid van de historische feiten en details. Daar ben ik erg blij mee. Al heb ik veel gelezen en research gepleegd, een foutje kan er altijd in sluipen. Als dat nog een extra redactieronde betekent, vind ik dat prima. Schrijven betekent ook af en toe hard werken. Dat wordt nog wel eens vergeten.

Yrret
Laatst aanwezig: 1 uur 9 min geleden
Sinds: 16 Jul 2012
Berichten: 6053
Hay schreef:

De uitgeverij schakelt ook nog iemand in om het hele verhaal na te lopen op de juistheid van de historische feiten en details.

thumbsup

Ooit protesteerde ik tegen het 'monopolie der oude heren'. Nu ben ik er zelf één.

Darkvalley
Laatst aanwezig: 45 weken 3 dagen geleden
Sinds: 30 Apr 2015
Berichten: 1073

Gaaf en leuk om dit te volgen smile

- ik ben blij dat ik niet alles weet -

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dank voor je belangstelling, Darkvalley!
Voor mij is het ook allemaal nieuw en spannend. Het uitgeefproces van een dikke roman (bijna 150.000 woorden voor de twee delen samen) is toch heel andere koek dan het uitkomen van een bundel waarin je een enkel of soms twee verhalen hebt. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik dat laatste intussen heel gewoon vind. Integendeel, als dat zo was, zou ik niet meer aan schrijfwedstrijden meedoen, zelfs niet in het historische genre. Aan bundels verdien je namelijk niets dan de eer en misschien een klein stukje promotie. Korte verhalen schrijf je omdat je het graag doet en omdat elke nieuwe publicatie gewoon een leuke bonus is.
Van een roman word je trouwens ook niet rijk (op die paar spreekwoordelijke uitzonderingen zoals Rowling na). Ook als het met de verkoop gaat zoals de uitgever het hoopt, verdien je als je het echt gaat berekenen waarschijnlijk meer met een krantenwijk of zo.

Intussen is de vormgever nog altijd bezig met de cover van deel een. Het eerste ontwerp heb ik al gezien en dat vond ik erg mooi geworden. Ik denk dat ik de definitieve cover eind oktober of begin november aan de presentatie toe kan voegen. Dan wordt het allemaal weer een klein stukje echter...

m.a.n.
Laatst aanwezig: 34 weken 9 uren geleden
Sinds: 13 Sep 2017
Berichten: 17

Dak je wel voor het delen van je proces. Het doet als beginnend schrijver erg goed om te horen hoe het hele proces verloopt.
Heel veel succes en plezier !

m.a.n.
Laatst aanwezig: 34 weken 9 uren geleden
Sinds: 13 Sep 2017
Berichten: 17

Dak je wel voor het delen van je proces. Het doet als beginnend schrijver erg goed om te horen hoe het hele proces verloopt.
Heel veel succes en plezier !

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Bij je allereerste 'echte' roman is het ook erg leuk om het proces te mogen delen, m.a.n.
Op het ogenblik heb ik weinig nieuws te melden. De cover is in productie, maar er is nog enige discussie over hoe die er precies uit moet gaan zien. Voordat er een definitieve versie is, ga ik daar niet meer over vertellen. En ja, die redactie is gewoon stug doorwerken. Daar ben ik zeker nog tot de kerst mee zoet. wink

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Wat al lang vast stond, namelijk dat Mozaïek in 2017 'Alya' uit gaat geven, werd vandaag officieel via het tekenen van het contract. Je kunt dat als iets puur zakelijks zien, maar zo ervaar ik dat als auteur natuurlijk niet. Het is wel degelijk een echte mijlpaal Ik ga er vanavond dan ook minstens één wijntje op drinken. smile

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Deze week rolt de voorjaarsaanbieding 2018 van de persen. Die zal dus binnenkort ook op de website van Mozaïek verschijnen. De cover mag ik nu vast laten zien (zie de kop van de beginpost), al is het mogelijk dat er tussen nu en april nog wat kleine dingen aan veranderen. Of er ook in het Cordoba van de negende eeuw hoofddoeken gedragen werden? Daarover zijn de bronnen uit die tijd niet duidelijk. Het is een kwestie van interpretatie.
In elk geval vind ik het resultaat mooi en sfeervol. Maar ik zal nog ongeveer vier maanden geduld moeten oefenen voordat die cover een heel echt boek geworden is...
Zo, nu snel weer aan de herschrijf. Er gaan heel wat uurtjes en zweetdruppels overheen voordat zowel auteur als uitgever helemaal tevreden zijn. Gelukkig vind ik herschrijven (bijna) net zo'n leuk werk als het schrijven van die allereerste versie. wink

Yrret
Laatst aanwezig: 1 uur 9 min geleden
Sinds: 16 Jul 2012
Berichten: 6053
Hay schreef:

De cover mag ik nu vast laten zien (zie de kop van de beginpost), al is het mogelijk dat er tussen nu en april nog wat kleine dingen aan veranderen.

Ja, een heel mooie cover. Straks een stoffen omslag?

Ooit protesteerde ik tegen het 'monopolie der oude heren'. Nu ben ik er zelf één.

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dat zou heel fijn zijn, Yrret, maar ik denk niet dat het gebeurt. Met een mooie hardcover ben ik ook al heel blij. Als debutant (als het om een 'echte' roman gaat) moet je enige bescheidenheid in acht nemen. wink

Schrijfcoach Od...
Laatst aanwezig: 4 uren 19 min geleden
Sinds: 24 Aug 2006
Berichten: 3859

Ik schrijf het nu hier ook, ik vind het geweldig jouw proces te volgen. Inspirerend! Het onderwerp van jouw boek trekt me ook aan.
Gefeliciteerd met het ondertekenen en dank je voor het delen van jouw uitgeefverhaal. Ik heb wel boeken gelezen van uitgevers over uitgeven, het verhaal volgen van de kant van een schrijver is toch anders.

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

@Dank voor je mooie woorden, Odile!

Het verhaal van zo'n eerste roman is natuurlijk extra spannend voor een schrijver. Ik moet helemaal afwachten wat 'Alya' in april in de verkoop zal gaan doen, omdat ik nu eenmaal nog weinig naamsbekendheid heb. Met korte verhalen, hoe leerzaam het ook is om die te schrijven en hoe graag ik dat ook doe, bouw je die naamsbekendheid slechts heel beperkt op, zelfs niet als je af en toe een wedstrijd wint. Daar heb je toch echt een of meer 'echte' romans voor nodig.
Ja, natuurlijk maakt de uitgever (Mozaïek dus) een inschatting van de kans om in elk geval de boeken van de eerste oplage verkocht te krijgen en valt die inschatting in mijn geval positief uit. Dat de uitgever zich nu meteen op twee boeken (deel twee verschijnt in oktober 2018) vastlegt is een indicatie dat ze daar redelijk optimistisch over zijn. Maar hoe het straks in werkelijkheid loopt, blijft iets onvoorspelbaars houden, ook voor een ervaren uitgever.

Nyctea
Laatst aanwezig: 1 jaar 1 week geleden
Sinds: 5 Jul 2016
Berichten: 108

Mooie cover! Sfeervol... En ik vind het lettertype van de titel ook goed gekozen, dat draagt er zeker aan bij.

'Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel' (Cicero)
Schrijfster van 'Overstekers'

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dank je, Nyctea!
Intussen heb ik de informatie in de openingspost weer een stukje aan kunnen vullen met het aantal pagina's, het ISBN-nummer en de datum van verschijnen, namelijk 24 april 2018. Rond die datum volgt er natuurlijk ook een boekpresentatie, waarbij ik in elk geval wat meer wil vertellen over de historische achtergrond van het verhaal en over mijn overwegingen om voor een nogal ongebruikelijke setting en perspectief te kiezen. Daarover volgt in de loop van de komende lente meer. Voor de presentatie denk ik voorlopig aan Utrecht, niet alleen omdat mijn uitgeverij (Mozaïek) daar gevestigd is, maar ook omdat het heel wat centraler ligt dan mijn Limburgse woonplaats (Panningen) die ook nog eens geen treinstation rijk is.

Ik heb vast een voorlopige link geplaatst naar de lijst van verwachte boeken op Hebban. Die vervang ik zo gauw er meer informatie op de website van Mozaïek staat. Tot de feestdagen concentreren ze zich met de promotie heel begrijpelijk op de boeken die nu, dus voor de feestdagen, in de winkel liggen. Misschien komt straks ook het eerste hoofdstuk bij Mozaïek online te staan, maar dat doen ze niet bij elk boek, dus dat moet ik even afwachten.
Wordt vervolgd...

Anya
Laatst aanwezig: 19 weken 1 dag geleden
Sinds: 26 Aug 2016
Berichten: 77

Gefeliciteerd Hay.
Weer iets om verrekte trots op te zijn.

Alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk !

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Absoluut, kwassie! wink

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Vanmiddag kreeg ik een leuk bericht van Mozaïek. Nu het met de redactie van deel een sneller gaat dan verwacht, willen ze deel twee van 'Alya' niet in het najaar, maar al in het begin van de zomer uit laten komen. Dan zit er geen halfjaar tussen de twee delen, maar slechts een paar maanden. Het wordt wel keihard werken, want toevallig ben ik uitgerekend gisteravond van start gegaan met mijn verhaal voor de YA-manuscriptenwedstrijd van uitgeverij Moon. Wie nieuwsgierig is, kan het verhaal via Sweek zien ontstaan, want via dat digitaal platform organiseert Moon de wedstrijd. Het wordt opnieuw een lang historisch verhaal, waarschijnlijk niet helemaal de 140.000 woorden van 'Alya' (deel een en twee samen), maar het zou me niet verbazen als het wel weer die 100.000 woorden aan gaat tikken.

Yrret
Laatst aanwezig: 1 uur 9 min geleden
Sinds: 16 Jul 2012
Berichten: 6053
Hay schreef:

Nu het met de redactie van deel een sneller gaat dan verwacht, willen ze deel twee van 'Alya' niet in het najaar, maar al in het begin van de zomer uit laten komen.

Jij hebt iemand nodig die jou zinnen afmaakt.

Hay schreef:

Het wordt opnieuw een lang historisch verhaal, waarschijnlijk niet helemaal de 140.000 woorden van 'Alya' (deel een en twee samen), maar het zou me niet verbazen als het wel weer die 100.000 woorden aan gaat tikken.

Dan loop je wel de kans dat het niet is wat je 'echt' wilde schrijven.

"Het wordt opnieuw een lang historisch verhaal, waarschijnlijk niet helemaal de 140.000 woorden van 'Alya', maar 240.000 woorden moet ik toch makkelijk kunnen halen."

Ooit protesteerde ik tegen het 'monopolie der oude heren'. Nu ben ik er zelf één.

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Haha, je probeert me een paar duizend overuren te bezorgen, Yrret. wink
Maar de strekking van wat je zegt is dat elk verhaal het aantal woorden moet krijgen dat het nodig heeft en dat is een waarheid als een enorme koe... Ik zie dus wel waar dat volgende verhaal eindigt. wink

Anya
Laatst aanwezig: 19 weken 1 dag geleden
Sinds: 26 Aug 2016
Berichten: 77

Gefeliciteerd.

Je gaat nu in een stroomversnelling.
Een droom wordt werkelijkheid. Goed bezig.

Alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk !

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dat moet natuurlijk nog blijken, Kwassie. Als ik schrijf, ben ik een dromer. Als ik niet schrijf, probeer ik een realist te zijn. Maar hoe het ook afloopt, ik geniet van hoe het nu gaat...

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

'Alya' zit weer een stukje verder in het uitgeefproces. Afgelopen week heb ik de laatste correcties met Mozaïek kortgesloten. De tekst gaat nu samen met een begeleidende kaart en een paar alfabetische woordenlijsten (van plaats- en persoonsnamen) naar de zetter.
Binnenkort zal er waarschijnlijk een leesfragment (ongeveer de eerste vijftien boekpagina's) op de website van Mozaïek verschijnen. Zo gauw dat zo ver is, zal ik de link aan mijn presentatie toevoegen. Een flink fragment uit je boek maakt denk ik veel meer duidelijk dan alle toelichtingen bij elkaar...

Hay
Laatst aanwezig: 2 dagen 11 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

De laatste loodjes...

De afgelopen dagen kreeg ik van Mozaïek de laatste huiswerkopdrachten voor 'Alya'. De kaart bij het verhaal is in productie en een alfabetische lijst van personages (bepaald geen luxe!) is al klaar. Voor het volgende moet ik nog zorgen:

Opdracht 1: Controleer de drukproef en stuur die binnen een paar weken terug.
Opdracht 2: Bedenk of je nog een soort voorwoord van een pagina gaat schrijven. Het antwoord is ja, al moet ik nog bedenken hoe ik dat precies in ga vullen. Een idee heb ik al, dus dat komt goed.
Opdracht 3: Maak een lijst met boeken voor wie meer wil lezen over het Europa van de negende eeuw. Dat zijn stuk voor stuk boeken die ik ook voor de research heb gebruikt, soms intensief, maar soms slechts voor een enkele passage.
Opdracht 4: Denk na over een eventueel nawoord. Dat zit nog even in de denkfase...

  • THEMA Kan schrijven je leven redden?
  • Hoe beschrijf je emoties?
  • Zo vind je een uitgever die bij je past
  • Zo belangrijk zijn de eerste 10 pagina's
  • Schrijftips van Anne-Gine Goemans
  • Schrijftechniek: vertellen en vertonen
  • Taaltips: taal en logica

Dit nummer verschijnt omstreeks 6 december oktober. Nog geen abonnee? Meld je aan vóór maandag 25 november 16:00 uur, dan krijg je dit nummer thuis!

Introductiekorting!
Schrijven

Iedere week het beste van Schrijven Online in je inbox? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Boordevol nieuws, tips, aanbiedingen en winacties!

Schrijf je in!