Start » Boekpresentatie » Hay van den Munckhof - Alya

Hay van den Munckhof - Alya

Door: Hay
Op: 23 februari 2017

Details
Uitgever: 
Mozaïek
ISBN: 
9789023953593
Bladzijden: 
304

De wieg van mijn eerste historische roman, was de jaarlijkse ZZ-Marathon, georganiseerd door de besloten schrijfgroep Zinniger Zinnen, waarvan ik nu een jaar of vijf lid ben. Elk jaar kunnen de ZZers zich inschrijven voor de schrijfmarathon van de maand maart. Per dag moeten er 750 tot 1000 woorden van een kersvers verhaal geproduceerd worden. Dat is goed te doen, maar in de praktijk is het wel degelijk een stevige klus, omdat van deelnemers verwacht wordt dat ze óók dagelijks feedback geven op de schrijfsels van een aantal marathongenoten. Ondanks dat is het elk jaar opnieuw een gezellige en vooral ook inspirerende ervaring.
De bedoeling van deze schrijfmaand is om in de loop van de maand een afgerond verhaal van maximaal 31.000 woorden te produceren. Daarbij ging ik dus gruwelijk de fout in… Hoe dat kwam? Vanaf 2006 heb ik wel een aantal korte verhalen geschreven en/of gepubliceerd, maar met het schrijven van complete romans had ik nog maar weinig ervaring. Dat leidde er toe dat ik uiteindelijk rond de jaarwisseling (in ruwe versie) eindigde op ongeveer 166.000 woorden, dik vijf keer zo veel dus dan wat bij de maartse marathon de bedoeling was! De ZZers hebben mij dat intussen vergeven, maar bij een volgende gelegenheid moet ik natuurlijk beter op mijn tellen passen!

Toen mijn verhaal in de loop van de zomer langzaam maar zeker groeide (mede dankzij de feedback en wekelijkse aanmoedigingen van een trouwe proeflezeres) raakte ik er van overtuigd dat ik het af zou weten te ronden zoals ik het gepland had. Op dat moment ging ik nadenken over een uitgever die bij dit verhaal zou kunnen passen. En ja, dan krijg je te maken met die beruchte slushpile, waar je manuscript digitaal of als een stapel papier op belandt en waar het in verreweg de meeste gevallen drie maanden of langer verweesd blijft liggen. Zo ging het bij mij in eerste instantie ook. Drie maanden lang hoorde ik geen taal of teken van de twee uitgeverijen waarop mijn oog vanwege hun fonds en hun bekendheid het eerste viel. Maar toen kreeg ik van een medeschrijfster (ook van de ZZ-schrijfgroep) de gouden tip om het ook eens bij uitgeverij Mozaïek te proberen. Zij kende die uitgeverij en dacht dat mijn manuscript daar qua thema en schrijfstijl prima zou passen. Bovendien wist ze van schrijfcollega’s dat Mozaïek bekend staat om de goede begeleiding van auteurs en hun manuscripten. Ik ging meteen op de site van Mozaïek rondsnuffelen en ontdekte in hun fondslijst inderdaad een aantal boeken (waaronder die van Ineke Kraijo, die hier ook al presentaties plaatste) in ongeveer dezelfde sfeer als mijn verhaal. De conclusie was snel getrokken. Ik zette mij aan het schrijven van een synopsis plus begeleidende brief voor Mozaïek.

Tot dusverre zal het voor velen een herkenbaar verhaal zijn. Maar… toen (ergens in oktober 2016) gebeurde er iets wonderbaarlijks. Terwijl ik aan die begeleidende brief zat te tikken, verscheen er plotseling een bericht op de facebookchat. En ja, geloof het of niet, het ging om een bericht van Mozaïek. Ze hadden de fragmenten van mijn boek op mijn website gevonden en vroegen mij om op te sturen wat ik al af had. Natuurlijk wilden ze ook een synopsis. Nadat ik dat dezelfde dag nog opstuurde, ging het allemaal heel snel. Binnen enkele weken kreeg ik in principe al de toezegging dat Mozaïek mijn verhaal uit zou gaan geven, op voorwaarde uiteraard dat ook de rest van het verhaal kwaliteit zou hebben. In de loop van januari was het zo ver en kon ik de complete ruwe versie opsturen. Na een paar weken wachten bleek Mozaïek zo tevreden dat er in de redactieronde helemaal niet zo veel aan mijn verhaal hoefde te gebeuren.

Wat de definitieve titel wordt en hoe de cover er precies uit gaat zien, is nog niet zeker. Zo gauw dat bekend is, zal ik het met andere aanvullende informatie (ISBN-nummer, exact aantal pagina’s enzovoort) ook hier plaatsen.

Wordt vervolgd! wink

Vervolg: 2 april 2018

Nu over een goede week het ebook uitkomt en twee weken later het papieren boek, wordt het hoog tijd om hier een link te plaatsen om 'Alya' te kunnen bestellen. Ik kies daarbij voor Bruna, omdat daar intussen ook een PDF met de eerste twee hoofdstukken gedownload kan worden. Ook op een smartphone is die prima te lezen. Hierboven staat ook een kort fragment, maar een pagina of dertig geeft toch een betere indruk. En ja, je kunt promotie maken zoveel als je wil, de inhoud van het boek zal lezers uiteindelijk toch over de streep moeten trekken...

Hier dus die link: https://www.bruna.nl/boeken/alya-9789023953593

(voor de PDF met de eerste twee hoofdstukken op het oog rechtsonder op de cover klikken...)

Hay van den Munckhof

Omschrijving van de inhoud of de flaptekst: 

Alya is vijftien jaar en het enige kind van Omar, eerste hofmeester van emir Abd Al-Rahman II. De eerste hoofdstukken spelen zich in het jaar 842 af in Qurtuba (het huidige Cordoba), in die tijd de hoofdstad van het emiraat Al Andalus. Al Andalus was heel wat groter dan het huidige Andalusië. Van de 8e tot en met de 10e eeuw besloeg het emiraat van Al Andalus het grootste deel van het huidige Spaanse grondgebied.

De setting koos ik niet toevallig, maar met een duidelijke bedoeling. Verhalen die spelen in de vroege middeleeuwen worden bijna altijd verteld vanuit het perspectief van het christelijke West-Europa. Waar het om ons eigen land gaat, is dat meestal het perspectief van de Friezen en Franken die toen in het gebied van het huidige Nederland en België leefden. Toch lagen de centra van de beschaving in de 9e eeuw bepaald niet in onze streken, maar juist in het zuiden van Europa: het Byzantijnse rijk in het zuidoosten en Al Andalus in het zuidwesten. Al Andalus nam daarbij een bijzondere positie in, omdat het lang de enige plek in Europa was waar moslims, joden en christenen in vrede samenleefden. Natuurlijk was dat relatief en werd die vrede soms wreed verstoord, maar vergeleken met de rest van Europa vormde het emiraat van Al Andalus wel degelijk eeuwenlang een oase van welvaart, wetenschap en onderlinge verdraagzaamheid. Vandaar mijn ongebruikelijke keuze voor juist deze setting.
Het verhaalbegin staat in het teken van de voortdurende grensoorlogen tussen Al Andalus en de koninkrijken in het noorden, zoals Asturië, Leon, Castilië en Navarra. Alya raakt daar, zeer tegen de zin van haar vader, bij betrokken, nadat het emir Abd Al-Rahman toevallig ter ore komt dat de dochter van zijn hofmeester de bijzondere gave bezit om zich welke exotische taal dan ook binnen korte tijd eigen te maken.
De opdracht van de emir (waar ik hier in verband met spoilers niet op inga) is voor Alya het begin van een lange reis, langer dan ze ooit voor mogelijk had gehouden…

Fragment: 

Er is iets met vader. Ik zie het als hij binnenkomt, ik zie het aan zijn zwijgen tijdens de maaltijd en aan de manier waarop hij naar mij kijkt. Hij maakt zich zorgen, zorgen om mij. Ik voel het in mijn hart. Waarom in Allah’s naam? Ik ben er zeker van dat vader tevreden is over mijn vorderingen. Berbers en het Grieks van de Byzantijnen beheers ik intussen zo goed dat geen enkele woordspeling mij ontgaat. Ik spreek het bijna net zo snel als het Arabisch van Al Andalus. Alleen de taal van de barbaren uit de gebieden ten noorden van de Tajo en Ebro blijft lastig. Nou ja, eigenlijk kan ik daar niet zo veel aan doen. Vader schonk mij in het begin van de lente een eigen slavinnetje uit het verre Navarra, niet alleen omdat ik daar nu met mijn veertien jaar oud genoeg voor ben, maar vooral om mij te helpen de taal van haar land te leren.
Helaas is Oncha om de een of andere reden doodsbang voor mij. Hoe ik ook mijn best doe om het meisje op haar gemak te stellen, ze blijft mij maar met haar grote blauwe angstogen aanstaren. In plaats van normaal te praten, zoals ik van haar vraag, mompelt ze maar wat. Oncha moest eens weten wat voor mazzel ze had om in ons huis opgenomen te worden. De handelaar uit Saragusta die haar meenam naar Qurtuba, bracht haar eerst naar de eunuchen die de harem van de emir beheren. Die keurden haar af. Waarom? Ik zou het niet weten. Oncha is mooi en welgevormd. Bovendien is ze helblond, iets waar de emir net als al zijn voorgangers dol op is. Een keer heb ik Oncha gevraagd om haar goudgele lokken naast mijn gitzwarte krullen te houden. Het contrast kon werkelijk niet groter zijn. Oncha werd er nog verlegener van dan ze al is, ook al glimlachte ik nog zo vriendelijk naar haar.

Net als gisteren komt vader pas tegen het vallen van de avond thuis. Hij oogt moe en glimlacht enkel flauwtjes naar mij, terwijl hij gewoonlijk alle tijd van de wereld neemt om mij te knuffelen of op zijn minst een keer te omhelzen. Nu gaat hij meteen zitten en maakt enkel een vaag handgebaar naar Karim, onze huisslaaf. Die heeft geen woorden nodig. Hij verdwijnt en komt terug met een beker en een karaf wijn.
Zo kan het niet langer. Ik ga op het kussen tegenover vader zitten en kijk hem aan. ‘Vader,’ zeg ik. ‘Ik ben geen kind meer. Ik heb er recht op om te weten wat u zo ongelukkig maakt. Waarom drinkt u de laatste tijd wijn? Nog niet zo lang geleden zag ik u aan deze zelfde tafel instemmend knikken toen oom Murad beweerde dat de Qur’an al dat soort dranken verbiedt, zelfs als je emir of kalief bent.’
‘Ach Alya,’ zegt vader. ‘Murad is nog nooit in het paleis geweest. Daar waagt werkelijk niemand het om de emir de les te lezen.’
Een afleidingsmanoeuvre… Vader draait om mijn vraag heen. En waarom kijkt hij mij geheel tegen zijn gewoonte in niet aan? Hij gedraagt zich nu zoals ik als kind nog wel eens deed als ik loog over de tijd die ik aan het lezen en schrijven besteed had. Bijna word ik boos op hem. Dat gevoel druk ik snel de kop in. Vader verdient het niet. Sinds de dood van moeder heeft hij slechts tijd en aandacht voor twee mensen, voor de emir omdat hij dat als hofmeester wel verplicht is en voor mij, omdat hij zielsveel van mij houdt. Vader wordt het nooit moe om mij dat te verzekeren, geheel onnodig. Ook zonder woorden weet ik dat.
‘Vader, wat verbergt u voor mij?’ Ik kies voor de rechtstreekse weg. Vader is eenvoudigweg niet in staat om tegen mij te liegen. Als hij niet meteen antwoordt, weet ik dat er iets is wat hij mij niet wil of kan vertellen.
Het werkt. Vader gaat rechtop zitten en nu kijkt hij mij wel aan. Ik schrik van wat ik in zijn ogen zie. Het is geen boosheid of verdriet, maar eerder wanhoop.
‘Je hebt gelijk, Alya. Vandaag of morgen had ik je toch de waarheid moeten vertellen, hoe zwaar mij dat ook valt.’
‘En die waarheid heeft met mij te maken?’ Eigenlijk weet ik het antwoord al.
Vader knikt enkel en buigt het hoofd. Ook al wordt mijn hoofd licht en klopt het hart in mijn keel, ik ben wel wijzer dan op dit ogenblik verder aan te dringen. Vader gaat iets vertellen dat hem zwaar valt. Ik moet hem de tijd gunnen.
Koortsachtig denk ik na. Was ik een dochter van oom Murad geweest, dan had ik wel kunnen raden waar het om gaat. Oom Murad heeft mijn drie nichten uitgehuwelijkt aan veel oudere mannen zonder hen ook maar ergens naar te vragen. Dat kan het onmogelijk zijn. Zoiets wreeds zou vader nooit doen.

Reacties

Yrret
Laatst aanwezig: 3 min 15 sec geleden
Sinds: 16 Jul 2012
Berichten: 6051

Fantastisch, Hay. Ik zal vast ruimte maken in mijn boekenkast.

Ooit protesteerde ik tegen het 'monopolie der oude heren'. Nu ben ik er zelf één.

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Het wordt nog een klein jaar geduld hebben, Yrret. Maar dat heb ik er graag voor over.

janpmeijers
Laatst aanwezig: 18 uren 10 min geleden
Sinds: 8 Mrt 2013
Berichten: 6012

Hay,

Een lange adem. smile Gefeliciteerd en succes.

Els Mertens
Laatst aanwezig: 18 weken 2 dagen geleden
Sinds: 27 Mei 2014
Berichten: 723

Gefeliciteerd!

Het harde werken wordt eindelijk beloond! En het is nog altijd toch een tikkeltje leuker wanneer een uitgeverij jou benaderd, dan omgekeerd wink Succes met je boek en met de komende boeken!

Ceridwen
Laatst aanwezig: 24 weken 2 dagen geleden
Sinds: 15 Feb 2006
Berichten: 3965

Zo trots!
*met vlaggen en pompons de laatste loodjes aanmoedigt*

EmilyLotus
Laatst aanwezig: 18 uren 3 min geleden
Sinds: 17 Sep 2015
Berichten: 11

Zo gaaf! Ik reserveer ook een plekje in mijn boekenkast.

'Submitting your work is like getting on stage, pulling your pants down, and asking for comments.'

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dank jullie! Ik zal bij meer nieuws af en toe een update plaatsen. Intussen staat boek twee ook al in de steigers. Ik ben niet van plan om nu een lange schrijfpauze in te gaan lassen. wink

nienkea
Laatst aanwezig: 1 jaar 27 weken geleden
Sinds: 11 Dec 2012
Berichten: 2726

Ik schrok me rot; ik was even bang dat ik de lancering gemist had. Ik verheug me erg op je boek. Ziet er erg goed uit.

Ik beheer de Facebookgroep Kinderboeken. https://www.facebook.com/groups/479891095706445/?p...

marlies
Laatst aanwezig: 11 weken 6 dagen geleden
Sinds: 23 Feb 2006
Berichten: 1668

Gefeliciteerd, Hay! Dat fragment leest fantastisch!

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Voor die lancering moet ik nog een hele tijd geduld oefenen, Nienke. Als het zo ver is, ben ik misschien al bezig met de redactie van boek twee en het schrijven van boek drie. wink
In overleg met Mozaïek laat ik op tijd weten op welke datum de presentatie IRL plaats gaat vinden. Voorlopig denk ik aan een centraal gelegen plaats, bijvoorbeeld Den Bosch of Utrecht.

@Marlies
Dank je wel! Ik heb wel ooit vervelender commentaar gelezen. smile

Fallen Angel
Laatst aanwezig: 2 dagen 14 uren geleden
Sinds: 16 Jan 2014
Berichten: 182

Super, Hay! Gefeliciteerd!

Intrigerend fragment, en leuk te lezen dat je bewust voor zo'n originele setting hebt gekozen. Knap dat je de research zo soepel hebt weten te verwerken dat het fragment heerlijk leest. Ik ben erg benieuwd naar de rest. smile

Veel plezier (of succes?) met het toeleven naar de uiteindelijke lancering en natuurlijk veel succes (en vooral plezier) bij het schrijven van boek 2 wink

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dank je, Fallen Angel. Research is nodig bij ieder historisch boek, maar het blijft in eerste instantie om het verhaal zelf gaan. Meestal kies ik voor een ver verleden, omdat daar in de regel zo weinig bronnen over bestaan dat je veel meer ruimte voor eigen invulling en fantasie hebt dan in een boek dat zich bijvoorbeeld in de 19e eeuw afspeelt.
Verder was het best een avontuur om als niet meer zo heel erg 'piepe' man zo'n 165.000 woorden lang vanuit het perspectief van een meisje te schrijven. Gelukkig had ik een goede proeflezeres die mij met haar commentaar genoeg zelfvertrouwen gaf om die 'klus' tot een goed einde te brengen. wink

Willemina
Laatst aanwezig: 13 uren 48 min geleden
Sinds: 16 Mrt 2008
Berichten: 1845

Het fragment is veelbelovend.
Alvast gefeliciteerd, Hay.

een ieder begrijpt slechts datgene wat hij in zichzelf terugvindt. Henri-Frédéric Amiel
http://www.wmhuisman.weebly.com

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dank je, Willemina! smile

marlies
Laatst aanwezig: 11 weken 6 dagen geleden
Sinds: 23 Feb 2006
Berichten: 1668

Als de presentatie in Utrecht plaatsvindt, dan kom ik waarschijnlijk wel. Den Bosch is me te ver weg. smile

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Het is natuurlijk veel te vroeg om bijna een jaar van te voren al iets vast te leggen, Marlies. Maar ik denk in eerste instantie aan Utrecht. Dat is voor randstedelingen eenvoudiger dan Den Bosch en bovendien is uitgeverij Mozaïek daar vanaf 1 maart, komende woensdag dus, gevestigd. Dat heeft te maken met de fusie van 1 januari, waardoor ze nu (naast o.a. Ambo Anthos, LS en Atlas Contact) een van de VBK-uitgeverijen geworden zijn. Voor auteurs heeft dat alleen maar voordelen, omdat die uitgeverijen met o.a. promotie en verkoop onder die 'VBK-paraplu' samen gaan werken.

Mender Marinus
Laatst aanwezig: 24 weken 6 uren geleden
Sinds: 4 Jan 2016
Berichten: 224

Hoi Hay,

Mooi fragment en het verhaal klinkt veelbelovend. Wat een werk moet je research geweest zijn!
Ik ben benieuwd. Ik wens je voorspoed in de rest van deze onderneming.

Vriendelijks,

Het leven is nu eenmaal niet in een oneliner te vatten.

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

@Mender Marinus

Dank!
Je moet inderdaad heel wat lezen voordat je aan een boek als dit begint en ook tussendoor bij elk twijfelgeval (voedsel, kleding, geografie enzovoort) dingen op blijven zoeken. Gelukkig doe ik dat graag. In de afgelopen halve eeuw heb ik ook al heel wat historische fictie en non-fictie gelezen. Dat scheelt natuurlijk ook een stuk.

Angus
Laatst aanwezig: 1 jaar 25 weken geleden
Sinds: 19 Mei 2012
Berichten: 3286

Gefeliciteerd, Hay.
Het vooruitzicht van een serie lijkt me een enorme stimulans.

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Dat is het zeker, Angus. Het schrijft heel wat meer ontspannen als je weet dat je niet meer op zoek hoeft naar een uitgever. Maar ik heb natuurlijk niet de garantie dat ook dat tweede en eventueel derde boek uitgegeven wordt. Je moet jezelf elke keer weer bewijzen. Maar dat hoort er gewoon bij, dus daar ga ik niet onder gebukt. wink

marlies
Laatst aanwezig: 11 weken 6 dagen geleden
Sinds: 23 Feb 2006
Berichten: 1668
Hay schreef:

Het is natuurlijk veel te vroeg om bijna een jaar van te voren al iets vast te leggen, Marlies. Maar ik denk in eerste instantie aan Utrecht.

Uiteraard is dat te vroeg om vast te leggen, dat begrijp ik. Maar toch fijn te horen dat je in eerste instantie aan Utrecht denkt. Spannend hoor. Voor jou bedoel ik. nod

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

De eerste duizend woorden van boek twee (plus een plot en voorlopige synopsis) staan intussen ook al weer.
Mozaïek laat het tempo geheel aan mijn eigen inzicht over. Mijn streven is om het boek dit jaar nog afgerond te krijgen. Als dat lukt en de uitgever tevreden is (nooit vanzelfsprekend!), zou het eind 2018, een half jaar na boek een uit kunnen komen. Verder ga ik er hier over zwijgen. Wie weet kan ik er nog voor 2018 een volgende presentatie over openen. wink

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Ik heb intussen wat informatie over het boek verwijderd, omdat die nog niet helemaal vaststond. Als onervaren auteur (nou ja, in elk geval als het om 'echte' romans gaat) liep ik voor de uitgeverij wat al te hard van stapel. Voor sommige zaken, zoals een definitieve titel moet je niet voor de troepen uit lopen.
Je bent nooit te oud om nog iets te leren. wink

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

De titel staat intussen wel vast. Bij Mozaïek houden ze er van om dat simpel te houden door bij romans met één duidelijk hoofdpersonage de naam als titel aan te houden. Daar kan ik prima mee leven.
De oplettende lezer zal opmerken dat we na mijn laatste bericht bijna een halfjaar verder zijn, al zit daar natuurlijk ook de zomervakantie tussen. Maar in die periode is de trein wel al een stuk verder. In de lente heb ik op basis van de eerste redactie een tweede versie opgestuurd. Daarna is er vertraging opgetreden omdat er door omstandigheden een andere redacteur moest komen. Intussen is dat probleem opgelost en ligt versie twee van 'Alya' bij de tweede redacteur.

De vertraging betekent voor mij sowieso dat mijn roman niet eerder dan ergens in de lente van 2018 zal verschijnen. De najaarsaanbieding van Mozaïek (die loopt van augustus 2017 t/m januari 2018) is namelijk al afgerond en staat online. De vroegst mogelijke maand van uitkomen wordt dus februari 2018, maar die planning maakt de uitgeverij, niet ik. Het kan dus net zo goed juni of zo gaan worden. Daar klaag ik geen moment over. Voor mij blijft vooropstaan dat ik een heel erg mooie uitgeefkans krijg bij een aansprekende uitgeverij. Die kans wil ik met beide handen aangrijpen. Een paar maanden meer of minder deren mij daarbij niet.

Staat die uitgave dan intussen vast? Nee, zo werkt het dus niet, weet ik intussen. Ik zal ook die tweede (en misschien nog wel een derde) redacteur moeten overtuigen en laten zien dat ik niet alleen kan schrijven, maar ook herschrijven. Pas als dat traject achter de rug is, komt het tekenen van een contract aan de orde. Denk niet dat mij dat frustreert. Integendeel, ik vind het erg interessant om voor het eerst zo'n compleet uitgeeftraject mee te maken. Het motiveert mij alleen maar en gelukkig vind ik herschrijven net zo leuk als het schrijven van een eerste versie. Herschrijven moet gewoon, wil je een boek zo goed mogelijk krijgen

Zo gauw er nieuws is over een van die volgende stappen, meld ik het hier weer.

krommenaas
Laatst aanwezig: 20 uren 8 min geleden
Sinds: 9 Dec 2014
Berichten: 295

Eigenlijk raar dat er aan beide kanten zoveel werk (redactie en herschrijven) wordt geleverd zonder contract. Jij geniet nu ook gratis van hun redactiewerk zonder enige verplichting dat je het boek bij hen uitgeeft, als ik het goed begrijp.

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Op zich klopt dat wel, Krommenaas, maar in de praktijk valt het mee. Noch ik, noch de uitgeverij heeft er belang bij om de uitgave in een vergevorderd stadium te laten stranden. De uitgever heeft er al heel wat tijd (dus geld) in gestoken, wat weggegooid is als er geen contract komt. Als debutant (als het om romans gaat ben ik dat wel degelijk) is het natuurlijk erg dom om dat contract niet te tekenen. Waarom zou ik? Voor een debutant staan echt geen tien andere uitgevers in de rij.

Daarnaast is het ook gewoon een zaak van wederzijds vertrouwen. Ik mag er op vertrouwen dat een uitgever het project alleen nog maar afblaast als ik niet in staat blijk om het verhaal te herschrijven zoals zij dat willen. Andersom mag de uitgever van mij verwachten dat ik niet zonder een heel erg goede reden tussentijds afhaak.
Bij bekende schrijvers die al een hele rits boeken bij dezelfde uitgeverij uitgebracht hebben, is het natuurlijk een wat ander verhaal. Zo iemand hoeft niets meer te bewijzen en daarom zal dan een contract wel eerder getekend worden. Maar ook daar geldt dat als er geen vertrouwen is, er ook geen basis is om met de mensen van een uitgeverij samen te werken. Voor mij speelt dat allemaal niet. Ik vertrouw mijn uitgeverij volkomen.

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Intussen ben ik weer een stapje verder in het uitgeefproces van 'Alya'. Binnenkort volgt een gesprek met een volgende redacteur over de tweede redactieronde. In de eerste ronde, die ik voor de zomervakantie al achter de rug had, is vooral gekeken naar wat geschrapt moest/kon worden. Dat bleek op ongeveer 10% van het aantal pagina's neer te komen, wat blijkbaar redelijk normaal is. In de tweede ronde gaat het vooral om schrijfstijl en taalgebruik. Waarschijnlijk moet het taalgebruik net iets eenvoudiger worden om het boek ook voor YA-lezers geschikt te maken.
Aan het plot hoef ik op wat kleinigheden na niet meer te sleutelen, wat een groot voordeel is. Ik kan me nu helemaal concentreren op de vorm, die net zo belangrijk is als de inhoud. Zo mogen de emoties hier en daar beter uit de verf komen door ze meer te laten voelen en minder te beschrijven, het beroemde 'show don't tell' dus. Het principe is niet zo lastig, maar het in de praktijk zo toepassen dat het overtuigend overkomt is een heel ander en vooral moeilijker verhaal. Voordat ik begin met herschrijven ga ik eerst maar eens een of meer boeken lezen waarin die emoties heel mooi neergezet worden (beschreven, had ik al bijna gezegd smile ). Natuurlijk moet je nooit proberen om iemand anders schrijfstijl na te apen, maar goede voorbeelden kunnen wel degelijk inspirerend werken.

Ook over de cover wordt intussen nagedacht. Gisteren kreeg ik van de redacteur de erg leuke huiswerkopdracht om van tien afbeeldingen aan te geven hoe geschikt ik ze voor de cover van 'Alya' zou vinden en waarom. Ik dacht dat je bij een professionele uitgeverij maar af moest wachten hoe die cover er uit komt te zien, zeker bij je eerste boek. Maar bij Mozaïek word je wel degelijk ook bij die cover betrokken. Of dat gebruikelijk is, weet ik niet. In ieder geval geeft het mij een positief gevoel.

De presentatie zelf ga ik pas in de volgende fase bijwerken. Dat zal waarschijnlijk zijn als ik ook die tweede redactieronde met goed gevolg doorsta en als ook de cover klaar is. Wordt vervolgd... wink

Yrret
Laatst aanwezig: 3 min 15 sec geleden
Sinds: 16 Jul 2012
Berichten: 6051
Hay schreef:

Gisteren kreeg ik van de redacteur de erg leuke huiswerkopdracht om van tien afbeeldingen aan te geven hoe geschikt ik ze voor de cover van 'Alya' zou vinden en waarom.

Prachtig, veel plezier bij het kiezen.

Ooit protesteerde ik tegen het 'monopolie der oude heren'. Nu ben ik er zelf één.

Hay
Laatst aanwezig: 1 dag 19 uren geleden
Sinds: 1 Dec 2004
Berichten: 2932

Is al gebeurd, Yrret. Er kwam een duidelijke top drie uit. Die bleek ook nog eens bijna helemaal overeen te komen met de voorkeur van de redacteur. Als de hele verdere redactie zo verloopt, zit ik op rozen. cool

krommenaas
Laatst aanwezig: 20 uren 8 min geleden
Sinds: 9 Dec 2014
Berichten: 295

Leuk om volgen dit, ik leef mee smile

Schrijven

Iedere week het beste van Schrijven Online in je inbox? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Boordevol nieuws, tips, aanbiedingen en winacties!

Schrijf je in!
  • THEMA Kan schrijven je leven redden?
  • Hoe beschrijf je emoties?
  • Zo vind je een uitgever die bij je past
  • Zo belangrijk zijn de eerste 10 pagina's
  • Schrijftips van Anne-Gine Goemans
  • Schrijftechniek: vertellen en vertonen
  • Taaltips: taal en logica

Dit nummer verschijnt omstreeks 6 december oktober. Nog geen abonnee? Meld je aan vóór maandag 25 november 16:00 uur, dan krijg je dit nummer thuis!

Introductiekorting!