Schrijfclub Maastricht

Beginnende schrijvers in Zuid-Limburg kunnen zich aanmelden voor een schrijfclub die 8 keer bij elkaar komt. Het is geen cursus met een docent: het zelf schrijven staat centraal. Enige bekendheid met de theorie en iets van schrijfervaring is wel een pré.

Het doel is: van elkaar leren. Dat doen we door elkaars werk te lezen en feedback te geven aan de hand van een opfrissing van de theorie. Daarbij is elke mening evenveel waard! Alle genres zijn welkom: literatuur, thriller, sciencefiction, horror, humor, etc. Als je bijvoorbeeld een verhaal wilt indienen voor een schrijfwedstrijd kun je profiteren van het sneeuwbaleffect op de kwaliteit.

De opbouw van de 8 bijeenkomsten is als volgt:

1 – Verhaalopzet

2 – Personages

3 – Conflict

4 – Schrijven in scènes

5 – Dialoog

6 – Stijl

7 – Ontknoping

8 – Complete verhaal

Een overzicht van de theorie (op hoofdlijnen) wordt voor elke bijeenkomst per e-mail verstrekt en vooraf thuis (individueel) doorgenomen.

Voor bijeenkomst 1 schrijft elke deelnemer een verhaalopzet. Vanaf bijeenkomst 2 schrijven we elke maand een stukje van het eigen verhaal met de theorie in het achterhoofd (maximaal 1.000 woorden). Dat delen we met elkaar per e-mail. Voor de laatste bijeenkomst leveren we het complete verhaal in (maximaal 7.000 woorden).

Voorafgaand aan elke bijeenkomst geven we schriftelijk feedback op elkaars werk. Ook dat delen we per e-mail. Tijdens de bijeenkomst wordt de feedback mondeling doorgenomen op de vraagpunten (met een schuin oog naar de theorie).

Soort activiteit

werkgroep

Wie

Reinder Veelinx

Wanneer

September 2022 tot en met juni 2023

Hoeveel

Evenredige bijdrage voor 8 keer zaalhuur (maximaal 10 euro per persoon per bijeenkomst).